Mapy veľtrhu

Zábavná zóna

Servisná zóna
Pochár automechanikov

Vchody pre drźitelov vstupeniek, náramkov, ID

Zábavná zóna, gastronomická zóna

Technické parkovisko / bus

Výstavná zona

Predaj vstupeniek, hlavný vchod

Parkovisko vystavovatela

Dolny vestibul

miesto vo výstavbe