Przegląd samochodu w 2021 roku

Każdy samochód, który ma być dopuszczony do ruchu drogowego, musi być poddawany regularnym badaniom technicznym. Przed wizytą w stacji kontroli pojazdów warto dowiedzieć się, jak wyglądają formalności, ile kosztuje przegląd oraz co zrobić, gdy spóźnimy się z wykonaniem badań technicznych. W poniższym artykule wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Przegląd techniczny czy badanie okresowe - jakie są różnice?

Kierowcy często stosują zamiennie pojęcia badania okresowego i przeglądu rejestracyjnego czy przeglądu technicznego. Jak się okazuje, usługi te nie oznacza to tej samej czynności i często są błędnie stosowane, mimo że odnoszą się do badań stanu technicznego pojazdu. Co faktycznie oznaczają?

Przegląd Rejestracyjny jest badaniem technicznym wykonywanym przed pierwszą rejestracją pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej. Badanie techniczne nazywane potocznie przeglądem technicznym ma na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego na określony okres, najczęściej na 12 miesięcy. Potwierdzeniem pozytywnego badania technicznego jest pieczątka w dowodzie rejestracyjnym, Przegląd Okresowy pojazdu może być wykonany w warsztacie samochodowym w dowolnym momencie. Usługa ta polega m.in. na wymianie filtrów, oleju, sprawdzeniu najważniejszych układów samochodu, weryfikacji stanu ogumienia.

Gdzie wykonać badanie techniczne samochodu?

Badanie to wykonywane jest na przystosowanych stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Podstawowe SKP uprawnione są do badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. W okręgowych stacja mogą być sprawdzane wszystkie pojazdy. Przeglądy techniczne nie podlegają regionalizacji, dlatego samochody mogą być sprawdzane w dowolnych stacjach diagnostycznych bez względu na ich rejestrację.

Przed wizytą w podstawowej stacji diagnostycznej zweryfikujmy czy, czy jest uprawniona do kontroli naszego pojazdu. Uprawnienia te są zakodowane w szyldzie i pieczątce stacji.

Co znaczą litery przy nazwie stacji kontroli pojazdów?

A motocykle i motorowery
B samochody osobowe
C ciężarówki
CC pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5T
D autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5T
T ciągniki rolnicze
E przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest
upoważniona stacja.

Co sprawdzane jest podczas przeglądu samochodu?

Przegląd samochodu na stacji diagnostycznej obejmuje proces identyfikacji auta poprzez sprawdzenia, czy numer VIN jest zgodny z dowodem rejestracyjnym oraz sprawdzeniu poprawności działania poszczególnych układów samochodu.

Badaniu podlegają takie podzespoły jak:

 • układ kierowniczy
 • silnik
 • hamulce
 • zawieszenie
 • ogumienie
 • oświetlenie
 • nadwozie
 • układ wydechowy

Podczas badania może zostać sprawdzone obowiązkowe wyposażenie pojazdu, czyli gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Jeżeli samochód jest wyposażony w instalację LPG /CNG, również ona zostanie poddana weryfikacji.

Jaki jest koszt przeglądu samochodu w 2021 roku?

Od paru lat ceny przeglądy samochodu pozostają na tym samym poziomie i są one uregulowane przez przepisy prawne. W związku z tym ceny na wszystkich stacjach diagnostycznych są takie same. Standardowe badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 zł. W przypadku samochodów posiadających instalację LPG lub CNG koszt wzrasta o 64 zł.
W poniższym zestawieniu wyszczególnione są ceny badań do konkretnych grup samochodów. Wskazane ceny zawierają opłatę w wysokości 1 zł na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 • samochód osobowy - 99,00 zł
 • samochód ciężarowy i specjalny do 3.5T - 99,00 zł
 • autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób z kierowcą - 99,00 zł
 • motocykl - 63,00 zł
 • motorower - 51,00 zł
 • ciągnik rolniczy - 63,00 zł
 • badanie specjalistyczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (kwota dodawana do podstawowej opłaty za dany pojazd - 64,00 zł

Jakie są zmiany w przeglądach technicznych aut w 2021?

Przeglądy techniczne w 2021 roku mają być znacznie dokładniejsze, aby na ulice wyjeżdżała jak najmniejsza liczba niesprawnych pojazdów.

Najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku sfotografowania badanego samochodu podczas badania technicznego. Diagnosta ma obowiązek wykonania czterech zdjęć pojazdu z zewnątrz: z przodu, z tyłu oraz po przekątnych. Dodatkowo będzie fotografowana deska rozdzielcza z widocznym licznikiem kilometrów. Zdjęcia będą przechowywane przez pięć lat. Mają być dowodem na to, że dany pojazd faktycznie przeszedł przegląd na stacji kontroli pojazdów, a pieczątka w dowodzie rejestracyjnym nie została wbita bez badania.

Zgodnie z nowymi przepisami badanie techniczne będzie mogło być wykonane do 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego badania Po pozytywnym przeglądzie, kolejna wizyta zostanie wyznaczona na podstawie daty z dokumentu.Warto mieć na uwadze, że jeżeli z przeglądem technicznym spóźnimy się o ponad 30 dni, to za badanie techniczne zapłacimy dwukrotność standardowej stawki.

Usterki wykryte podczas przeglądu samochodu - co robić?

Przegląd Techniczny może wskazać różne usterki pojazdu, które możemy podzielić na trzy rodzaje:
Drobne - są to usterki, które mają minimalny wpływ na bezpieczeństwo na drodze ani na środowisko. W takim przypadku badanie techniczne może być zaliczone
Istotne - mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Diagnosta wystawia negatywną ocenę przeglądu technicznego, ale nie zabiera dowodu rejestracyjnego. Właściciel pojazdu ma 14 dni od momentu badania na naprawienie usterki i ponowne zgłoszenie się do tej samej stacji kontroli pojazdów w celu ponownego sprawdzenia. Podczas ponownego badania płacimy tylko za badanie konkretnej części samochodowej lub układu.
Stwarzające zagrożenie mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Diagnosta, który negatywnie ocenia stan pojazdu, ma obowiązek zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Właściciel pojazdu musi dokonać wymaganych napraw. Samochód nie ma prawa poruszać się po drogach, więc aby przetransportować go do warsztatu konieczna będzie laweta.
Informacje o wykrytych usterkach przekazywane są do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, więc inne stacje diagnostyczne i organy kontroli drogowej będą miały wgląd do sytuacji pojazdu.

Ceny za ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojazdach, w których stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych:

 • ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
 • sprawdzenie toksyczności spalin 14,00 zł
 • działanie amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
 • skuteczność i równomierność działania hamulców 20,00 zł
 • połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
 • poziom hałasu 20,00 zł
 • geometria kół jednej osi 36,00 zł
 • wszystkie inne usterki łącznie 20,00 zł

Przegląd samochodu po terminie – jakie kary za brak przeglądu, jak sprawdzić ważność przeglądu?

Brak ważnego przeglądu technicznego samochodu podczfczęas kontroli drogowej może skutkować otrzymaniem mandatu w kwocie do 500 zł. Jeżeli termin badania technicznego minął dawno temu to policja lub organ drogowy może zatrzymać dowód rejestracyjny. W przypadku gdy istnieją przesłanki, że samochód stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego, to zlecone może być odholowanie pojazdu na koszt właściciela. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego jest możliwe, jeżeli w ciągu 7 dni wykonamy badanie techniczne.

Ile trwa sprawdzenie pojazdu w stacjach kontroli pojazdów ProfiAuto?

Standardowo badanie techniczne samochodu wykonywane w stacjach kontroli Pojazdów ProfiAuto trwa nie dłużej niż 30 minut. W związku z tym nie ma obowiązku wcześniejszego umawiania się na wizytę. Jeżeli jednak chcemy mieć pewność, że zostaniemy od razu przyjęci, to warto wcześniej skontaktować się z wybranym serwisem ProfiAuto.


« powrót do listy