Profesjonalne sklepy i serwisy samochodowe

Składamy się z najlepszych części

Polityka Prywatności

Moto-Profil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies w serwisach internetowych

Niniejszy dokument został stworzony przez Moto-Profil sp. z o.o. w celu:

  • podkreślenia szczególnego znaczenia jakie Moto-Profil przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników serwisów, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  • udzielenia Użytkownikom informacji odnośnie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 10 lutego 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych Użytkowników serwisów jest jednym z priorytetów Moto-Profil sp. z o.o. Wobec powyższego Moto-Profil sp. z o.o. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom ochronę prywatności co najmniej odpowiadającą standardom określonym w obowiązujących przepisach, jak również zobowiązuje się do wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie modyfikacje w obowiązującej Polityce zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.

Definicje

  1. Administrator/Operator – oznacza Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700, NIP: 9542022592, REGON: 271218714, która świadczy usługi drogą elektroniczną,

  2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  3. Dane osobowe – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres, nazwę Użytkownika, adres e-mail numer telefonu, numer identyfikacyjny,

  4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,

  5. Serwis – oznacza stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy,

  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Dane osobowe

Dane zbierane podczas rejestracji

Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe; są jednak konieczne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, jaki dana zgoda obejmowała lub w celu zgodnym z ustawą.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni dane osobowe osoby trzeciej (np. współpracownika), Moto-Profil
sp. z o.o. poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem osoby, której dane ujawnił.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane zbierane automatycznie

W sposób automatyczny zbierane są wyłącznie dane zawarte w plikach cookies.

W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Należą do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego – nie pozwalają one jednak na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte w szczególności do analizy działań Użytkowników na Serwisie, dostosowywania Serwisu i jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

Cookies i statystyki

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji użyteczności oraz dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika. Są one również wykorzystywane przy tworzeniu zagregowanych, anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie jego struktury oraz zawartości, z wyłączeniem jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z Serwisu bądź wyłączenia oprogramowania, natomiast pliki stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ręcznego usunięcia dokonanego przez Użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej; za pomocą ustawień systemu możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie dostępu plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres:
marketing@moto-profil.pl