Cała prawda o Dieslu

Nie milkną echa dyskusji, z jaką mieliśmy do czynienia ponad cztery lata temu. Dotyczyła ona emisji powstających w wyniku spalania oleju napędowego i miała znaczący wpływ na nadszarpnięcie zaufania klientów do tego rodzaju paliwa. Niedokładne oraz wprowadzające w błąd nagłówki w mediach spowodowały, że reputacja oleju napędowego, niegdyś uznawanego za niezwykle czyste i wydajne źródło paliwa, została w ostatnich latach mocno zszargana. Delphi Technologies, globalny pionier w dziedzinie technologii napędowych, rozwiązań i usług, pragnie przedstawić Państwu, na łamach niniejszego artykułu, fakty dotyczące oleju napędowego oraz udowodnić, dlaczego to właśnie pojazdy wyposażone w silniki Diesla stanowią istotną gamę produktów oferowanych przez wielu producentów oraz z jakiego powodu są, i z pewnością będą przez wiele lat, chętnie wybierane przez swoich przyszłych użytkowników.

1. Pojazdy z silnikami Diesla charakteryzują się najniższą emisją dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu z innymi, wykorzystywanymi obecnie, źródłami paliwa:

 • Paliwo do silników wysokoprężnych ma większą zawartość energii w litrze niż inne paliwa transportowe.

 • Silniki wysokoprężne są również bardziej efektywne pod względem termodynamiki, co oznacza, że więcej zasobów energii jest wykorzystywanych na efektywną pracę.

 • Z tego też powodu pojazdy wyposażone w silniki Diesla zużywają o około 25% mniej paliwa pod względem objętości niż ich odpowiedniki wyposażone w silniki benzynowe.

 • Pojazdy z silnikami Diesla wytwarzają około 15% mniej CO2 na kilometr niż odpowiadające im pojazdy z silnikami benzynowymi.

Diesel - mniejsze spalanie

2. Olej napędowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji spalin CO2:

 • Transport drogowy odpowiada za powstawanie około 20%1 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności człowieka (głównie CO2).

 • Z tego też powodu, w strategiach wielu producentów samochodów w zakresie redukcji emisji CO2 i spełniania coraz bardziej rygorystycznych przepisów, olej napędowy nadal pozostaje zasadniczym czynnikiem. 

 • W połączeniu z układami kontroli emisji spalin montowanymi w wielu nowoczesnych pojazdach korzystanie z Diesla przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w zakresie przekraczającym nowe cele uzgodnione przez Unię Europejską (UE) w grudniu 2018 roku.

 • Średnia emisja CO2 generowanego przez nowe samochody wzrosła o 2,4 g CO2/km2, co w 2018 roku przełożyło się na wynik 120,5 g CO2/km2 i tym samym stanowiło najwyższą średnią w ostatnich czterech latach. Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ była rosnąca popularność pojazdów SUV oraz niższa sprzedaż nowych pojazdów wyposażonych w silniki Diesla. 

Diesel - bardziej rygorystyczne cele emisji CO2

3. Dla wielu użytkowników pojazdy wyposażone w silniki Diesla stanowią ekonomiczne oraz popularne rozwiązanie:

 • Niskie zużycie paliwa przez silniki Diesla przekłada się na oszczędności na paliwie oraz pokonywanie większych odległości pomiędzy tankowaniami.

 • Silniki wysokoprężne zapewniają wysoki moment obrotowy, pozwalają na transportowanie ładunków, holowanie oraz bezpieczne wyprzedzanie.

 • Olej napędowy pozostaje więc głównym źródłem paliwa dla ciężkich i lekkich pojazdów użytkowych. 

Diesel - zwiększenie osiągów silnika

4. Technologia czystego silnika Diesla z powodzeniem kontroluje emisję spalin, również w warunkach rzeczywistych:

 • Zgodnie z europejskimi normami emisji spalin, emisja cząstek stałych (PM), w tym sadzy, zmniejszyła się o 97% ze 140 mg/km dla pojazdów spełniających normę Euro 1 do 4,5 mg/km dla tych, które spełniają normę Euro 6. 

Diesel - redukcja cząstek stałych

 • Podobnie poziomy emisji tlenku azotu (NOx) zostały zmniejszone o 84% z 500 mg/km przy normie Euro 3 (w wyniku pierwszego pomiaru NOx) do 80 mg/km przy normie Euro 6.

Diesel - zmniejszenie emisji tlenków azotu

 • Wprowadzenie badań emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (badanie RDE), które dokładniej odzwierciedlały rzeczywiste emisje spalin przez pojazdy w warunkach drogowych, odegrało istotną rolę we wdrażaniu wielu bardzo wydajnych technologii oczyszczania spalin z tlenków azotu.
 • Według niemieckiego automobilklubu ADAC, pojazdy wyposażone w silniki Diesla spełniające wymagania normy Euro 6d-TEMP wytwarzają średnio o 76% mniej tlenków azotu (NOx) niż silniki Diesla zgodne z normą Euro 6b (przed wprowadzeniem badań RDE) i o 85% mniej niż silniki wysokoprężne spełniające normę Euro 53.

Diesel - Euro 6d TEMP

Fakty mówią same za siebie - eksperci Delphi Technologies komentują

Patrząc na te dane, wnioski nasuwają się same – olej napędowy stanowi nadal bardzo czyste i wydajne źródło paliwa. Dlatego też, samochody wyposażone w silniki Diesla z pewnością będą nadal często pojawiały się w asortymencie większości producentów samochodów. Pojazdy te będą również chętnie wybierane przez wielu użytkowników. Co to oznacza dla rynku części zamiennych? Pojazdy wyposażone w silniki Diesla z pewnością będą pojawiały się coraz częściej w warsztatach na całym świecie, a ich użytkownicy będą poszukiwali usług w zakresie prac remontowych o wysokiej jakości oraz wartości przez wiele nadchodzących lat. Jest to z pewnością bardzo ważna informacja, o której po prostu warto mówić.

1 Publikacja ACEA z listopada 2014 r. + "The potential for further controls of emissions from mobile sources in Europe", Raport TSAP nr 4 wersja 2.0 – Jens Borken-Kleefeld i Leonidas Ntziachristos, listopad 2012
JATO Dynamics – dane pochodzące z 23 rynków europejskich
3 https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/euro-6d-temp/


« powrót do listy