Profesjonalne sklepy i serwisy samochodowe

Składamy się z najlepszych części

Serwisowanie klimatyzacji

Zadaniem klimatyzacji w samochodach jest dostosowanie warunków uważanych za komfortowe, uzyskane jest to poprzez dostosowanie:

 • Temperatury powietrza
 • Wilgotności powietrza
 • Natężenia przepływu powietrza
 • Usunięcia nieprzyjemnych zapachów
 • Usunięcie nieczystości powietrza (kurzu, pyłków, spalin, dymu)

W sytuacji, gdy klimatyzacja nie jest regularnie serwisowana w komorze mieszania pod deską rozdzielczą dostają się bakterie, drobnoustroje, rozmnażają się grzyby i pleśń. Warunki w postaci zwiększonej wilgotności (skroplona woda powstała na skutek ochłodzenia powietrza) i ciemność powodują to, że stają się tam idealne warunki do ich rozwoju. Objawy dla alergików są oczywiste (kichanie, kaszel, łzawiące oczy"¦), co doprowadza do powstania niebezpiecznych sytuacji na drogach. Rozwiązaniem tego problemu jest regularna dezynfekcja parownika i wymiana filtra kabinowego. Dezynfekcje zaczynamy od wymontowania filtra kabinowego, wprowadzeniu środka do dezynfekcji (np. spray firmy Kent cena detal 28zł) w okolice wymontowanego filtra kabinowego i wprowadzeniu przy pomocy elastycznej dyszy do kratek wylotowych powietrza. Włączmy dmuchawę na minimalną moc przy obiegu zamkniętym i przełączamy kierunek przepływu powietrza (nie włączamy klimatyzacji). Po upływie około 15 min środek z zanieczyszczeniami wypłynie nam poprzez zawór spustowy skroplin pod auto. W następnej kolejności montujemy nowy filtr kabinowy. Czysty filtr ograniczy nam przedostawanie się do komory mieszania kurzu, pyłków i sadz, zapobiega parowaniu szyb, a także możliwości uszkodzenia silnika dmuchawy lub zespołu rezystorów wstępnych.
Sprężarka, KompresorSprzęgło elektro-magnetyczneSkraplacz-kondensorWentylatorFiltr-osuszaczParownikDmuchawaRozprężacz


W celu zapobiegnięcia awarii kluczowych elementów układu klimatyzacji takich jak sprężarka, zawór rozprężny, skraplacz, parownik czy osuszacz należy regularnie (raz w roku) kontrolować i przeprowadzać obsługę klimatyzacji polegającą na wymianie i uzupełnieniu czynnika z olejem.

W ciągu roku w sprawnym układzie klimatyzacji ubytek czynnika chłodzącego na poziomie 15-20% jest sprawą naturalną. Nie ma możliwości określenia jakiej ilości czynnika brakuje w układzie. Na podstawie kontroli ciśnień przy użyciu manometrów jedynie możemy stwierdzić spore ubytki czynnika. Pozostaje nam zatem przy pomocy stacji do obsługi klimatyzacji przeprowadzić pełny cykl obsługi polegający na:

odpompowaniu pozostałej ilości czynnika chłodzącego z układu, osuszeniu go, odfiltrowaniu i separacji oleju. Proces ten zapewnia nam ponowne użycie odpompowanego czynnika.

Wykonanie w układzie klimatyzacji próżni mającej na celu osuszenie układu z wilgoci (częściowo regeneruje się i wydłuża żywotność filtra-osuszacza)

Test szczelności na podciśnienie

Wprowadzenie "świeżego" czynnika chłodzącego w odpowiedniej ilości i uzupełnienie oleju.

Filtr-osuszacz który odpowiedzialny jest za neutralizację wilgoci w układzie klimatyzacji i zatrzymywanie nieczystości stałych powinien być wymieniany przynajmniej raz na 2 lata.


Przepisy BHP przy pracy z układami klimatyzacji

STANOWISKO PRACY - wymagania

 • Stanowisko pracy powinno być suche, oświetlone i wentylowane.
 • Stanowisko obsługowe powinno być wyposażone w wyciąg spalin.
 • Istnieje zagrożenie ze strony spalin samochodowych i zawartego w nich tlenku węgla.
 • Włączać hamulec postojowy pojazdu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zachować należy szczególną ostrożność ze względu na toksyczne i drażniące własności czynnika chłodniczego. Zakładać ubranie ochronne, a w szczególności okulary ochronne i rękawice. Bezpośredni kontakt środka chłodzącego ze skórą spowoduje zagrożenie dla zdrowia (odmrożenia).

Czynnik chłodniczy, ze względu na zagrożenie zatruciem, powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach i z dala od materiałów i substancji palnych.

Pomieszczenie, w którym jest użytkowane urządzenie winno posiadać sprawną wentylację.

Nie wdychać oparów środka chłodzącego emitowanego przez sprężarkę (zachować ostrożność zwłaszcza w czasie napełniania), może to spowodować podrażnienia błon śluzowych.

Jeżeli podczas czynności opróżniania klimatyzatora nastąpi rozszczelnienie i na zewnątrz wydostanie się środek chłodzący, to przed przystąpieniem do dalszej pracy pomieszczenie musi być dokładnie wywietrzone.

Układ klimatyzacji oraz urządzenie serwisowe stosujące środek chłodzący R 134a, nie może być sprawdzane na szczelność za pomocą sprężonego powietrza, wymieszanie powietrza ze środkiem R 134a pod ciśnieniem może w pewnych warunkach wywołać wybuch.

Układy klimatyzacyjne, w których stosuje się środek R 134a wymagają specjalnego smarującego środka uszczelniającego. Rodzaj środka smarująco-uszczelniającego określa producent danego systemu klimatyzacyjnego.

Urządzenia serwisowe dla czynnika R 134a różni się systemem połączeń i przesyłania od urządzeń dostosowanych do R 12. Przeróbki i przebudowy urządzeń serwisowych są zabronione.

Zbiorniki do przechowywania czynnika chłodniczego (butle, cylinder) nie mogą być napełniane więcej niż 80% ich pojemności. Nadmierny wzrost ciśnienia prowadzić może do eksplozji

POSTĘPOWANIE w PRZYPADKU KONTAKTU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ZE SKORĄ:

 • Miejsce kontaktu spłukać obficie wodą
 • Usunąć zanieczyszczoną odzież, w przypadku odmrożeń nie dotykać skóry
 • W przypadku uszkodzeń skóry wezwać pomoc lekarską

POSTĘPOWANIE w PRZYPADKU KONTAKTU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z OCZAMI:

 • Natychmiast przemyć roztworem mydła lub czystą wodą
 • Utrzymywać podniesione powieki
 • Wezwać pomoc lekarską

« powrót do listy