Profesjonalne sklepy i serwisy samochodowe

Składamy się z najlepszych części

Motywacja i zarządzanie swoim zespołem

Sprawny warsztat? Tylko ze zgranym zespołem!

Warsztat samochodowy tworzą ludzie, a nie maszyny. W obu przypadkach wszystkie komponenty muszą ze sobą współgrać, aby skomplikowany mechanizm, jakim jest firma, działał jak należy. Prowadzenie warsztatu to nie tylko wiedza z zakresu naprawy samochodów. To również zdolności kierownicze, na które składają się m. in. odpowiednie zarządzanie zespołem i indywidualne podejście do każdego z pracowników.

Bez względu na liczebność załogi w warsztacie, najważniejsza jest otwarta komunikacja. Informacje i polecenia muszą być jasne i konkretne. Każdy z członków zespołu ma mieć możliwość wyrażania swoich opinii. Przełożony powinien co jakiś czas przeprowadzać z pracownikami rozmowy o tym, jak się czują w miejscu pracy, z czego są zadowolenia, a co chcieliby zmienić. Takie rozmowy skracają dystans i poprawiają atmosferę w warsztacie.
Warto pamiętać, że to pracodawca za nią odpowiada. A na tzw. „atmosferę w pracy” składa się wiele drobnych elementów. Uśmiech, uścisk dłoni, poklepanie po ramieniu, a także wszelkie inne formy ustnego wyrażenia zadowolenia odgrywają ważną rolę we wzajemnych relacjach. Nie bez znaczenia są również takie słowa, jak: dziękuję, doceniam, moje wyrazy uznania etc.


Deleguj i monitoruj

Należy także ustalić zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Każdy powinien mieć jasno określone obowiązki i wyznaczone cele, a podział zadań musi być dostosowany do umiejętności, kompetencji i ich zdolności. Rozdysponowanie zadań pomiędzy członkami załogi oznacza, że przełożony ma świadomość zalet, możliwości i ograniczeń osób zatrudnionych w warsztacie.

Istotne jest również regularne monitorowanie tego, co ludzie robią w firmie. Jest to o tyle ważne, że stałe kontrolowanie postępów pracownika pozwala wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów oraz uniknąć opóźnień w realizacji napraw. Po wykonaniu poleceń warto dokonać oceny. Podwładny otrzymuje ważną informację zwrotną o tym, co robi dobrze, a w których kwestiach popełnia błędy.

Motywuj

Nikt nie będzie dobrze pracował bez dobrej motywacji. Już dawno psychologowie udowodnili, że pochwała jest dużo skuteczniejsza od nagany. Dla każdego będzie ona czymś innym. Umiejętność motywowania podwładnych ma bezpośrednie przełożenie na terminowość i jakość wykonywanych usług.

Motywacją może być podwyżka, ale jeżeli nie można sobie pozwolić na dodatkowe wydatki, warto poszukać innych metod gratyfikacji za dobrze wykonaną pracę. Często pozapłacowe sposoby motywowania są równie skuteczne, jak premie. Spektrum takich nagród może być bardzo szerokie, np. dodatkowe wolne godziny, paczki ze słodyczami dla dzieci pracownika czy też udział w ciekawym szkoleniu.

Jak można zauważyć - zakres możliwości motywowania pracowników jest bardzo szeroki. Należy jednak pamiętać, że nic nie zastąpi dobrej atmosfery w pracy.

 


« powrót do listy