Łapówki i brak badań technicznych - podkarpaccy kierowcy i zagrożenie na drogach


Wyniki badania przeprowadzonego przez sieć ProfiAuto we współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, największą tego typu organizacją w kraju, ujawniają stan techniczny pojazdów poruszających się po podkarpackich drogach. Według diagnostów, co szósty samochód, który pojawia się w stacjach diagnostycznych w tym województwie, w ogóle nie nadaje się do jazdy i stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.
Jednocześnie aż 83 procent diagnostów spotkało się na przestrzeni ostatniego roku z sytuacją, w której - ze względu na bardzo zły stan techniczny pojazdu - proponowano im łapówki za wpisanie pozytywnego wyniku przeglądu do dowodu rejestracyjnego.
Pytani o stan wiedzy podkarpackich kierowców w kwestii regularnej kontroli części eksploatacyjnych, ankietowani wskazali, że aż 68 proc. właścicieli samochodów nie wie, kiedy sprawdzać i wymieniać najważniejsze części odpowiedzialne za bezpieczeństwo, takie jak amortyzatory czy opony.
Jak wskazali diagności, aż 30 procent kierowców pojawia się w podkarpackich stacjach diagnostycznych już po upływie terminu kolejnego badania stanu technicznego. Według aktualnych przepisów, brak ważnych badań technicznych może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a w przypadku kolizji drogowej może być czynnikiem decydującym o tym, że stan techniczny samochodu zostanie uznany za powód szkody, nawet jeśli jego kierowca nie jest bezpośrednim sprawcą kolizji.
- Wyniki naszego ogólnopolskiego badania wskazują, że po polskich drogach mogą poruszać się ponad dwa miliony samochodów, które w ogóle nie powinny być dopuszczone do jazdy. Co istotne, badanie potwierdziło także, że polscy kierowcy mają bardzo nikłą wiedzę na temat tego, kiedy sprawdzać
i wymieniać podstawowe części eksploatacyjne swoich pojazdów, jak opony czy amortyzatory. Tymczasem to brak kontroli tych części bardzo często odpowiedzialny jest za najtragiczniejsze wypadki na polskich drogach, wskazywane co roku w raportach policyjnych. Dane dotyczące województwa podkarpackiego ujawnione przez badanie, nie odbiegają znacząco od ogólnopolskiej średniej. Mamy nadzieję, że nasza kampania choć w niewielkim wymiarze zmieni ten stan rzeczy i skłoni kierowców, także z podkarpacia, do refleksji - mówi Witold Rogowski, ekspert motoryzacyjny sieci ProfiAuto.
***
Kampania społeczna "Zimowy pit-stop" ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zwrócenie uwagi na świadomość kierowców w zakresie regularnych kontroli i wymiany najważniejszych części ich samochodów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ambasadorką kampanii jest modelka Natalia Siwiec, a wśród patronów merytorycznych znalazły się największe polskie organizacje motoryzacyjne, w tym Polska Izba Motoryzacji, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Podczas kampanii, mechanicy sieci ProfiAuto badają wybrane samochody polskich kierowców w specjalnych pit-stopach,
w kilkanaście sekund sprawdzając stan podstawowych części eksploatacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym stan opon, wycieraczek, czy prawidłowe ustawienie świateł. W województwie podkarpackim pit-stop odbył się w Jarosławiu.
W ramach kampanii, uruchomiony został serwis www.zimowypitstop.pl oraz profil na portalu Facebook: www.facebook.com/Zimowypitstop
* Ogólnopolskie badanie ankietowe metodą wywiadu telefonicznego przeprowadzone zostało
w listopadzie 2012 roku na przedstawicielach stacji diagnostycznych z całego kraju. W badaniu udział wzięli kierownicy oraz pracownicy stacji diagnostycznych zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, największej tego typu organizacji w Polsce. Badanie objęło swym zasięgiem niemal 50 stacji diagnostycznych z największych miast we wszystkich województwa kraju (w większości w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców). Regionalną, podkarpacką część badania przeprowadzonow listopadzie 2012 roku oraz w marcu 2013, objęła ona swoim zasięgiem sześć największych stacji kontroli pojazdów z województwa podkarpackiego.
« powrót do listy