EKSPERCI ALARMUJĄ: BŁĘDY W CENTRALNEJ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW WPŁYWAJĄ NA BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ

Jak powinna wyglądać baza CEPiK po planowanych zmianach w ustawie, aby była przydatna zarówno dla kierowców, jak i przedstawicieli branży?

Chorzów, 4 grudnia 2013 – Już wkrótce dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców będą dostępne online, a potencjalni nabywcy samochodów będą mogli sprawdzić ich historię przed zakupem. Eksperci podkreślają jednak, że aby system dobrze funkcjonował, ustawodawcy powinni dopracować nie tylko istotne dla kierowców szczegóły planowanej zmiany, ale także te elementy, które są ważne dla przedstawicieli rynku aftermarket.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym znajduje się obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych. Zakłada on, iż po podaniu numeru nadwozia VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego, każdy będzie mógł sprawdzić w bazie CEPiK informacje na temat pojazdu. Daje to potencjalnym nabywcom dostęp do danych, z których korzystać mogły do tej pory tylko niektóre służby, m.in policja, ITD oraz wydziały komunikacji. Nowy projekt ma wejść w życie już w 2014 roku. Eksperci motoryzacyjni zaznaczają jednak, że dla prawidłowego funkcjonowania systemu obecnie
i w przyszłości, kluczowa jest przede wszystkim jakoś dostępnych danych
. Aktualny stan bazy ma wpływ m.in na procedurę kształtowania wolumenów zamówień w branży aftermarket. Dystrybutorzy części, nie mogąc polegać na danych oficjalnych, sięgają po opracowania przygotowywane przez specjalistyczne, prywatne firmy.

– Dzisiejszy stan bazy CEPiK jest bardzo zły, a jej funkcjonalność niewystarczająca zarówno dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej, organów państwa, jak i dla kierowców. Na etapie tworzenia zaimplementowano do niej dane z wydziałów komunikacji bez ich weryfikacji. Z tego powodu, według oficjalnych statystyk mamy w kraju 18 mln samochodów, choć w rzeczywistości jest ich niecałe 13 mln. Także średni wiek samochodu w Polsce to wartość zawyżona i to o kilka lat. Nie ma również skutecznego narzędzia prawnego, które zobligowałoby sprzedającego do wyrejestrowania pojazdu
w urzędzie gminy, a więc historia pojazdu w CEPiK będzie często niepełna. Myśląc o modernizacji bazy trzeba zatem opracować metody uzupełniania danych oraz zabezpieczenia przed ich „obejściem”– zauważa Bogumił Papierniok, ekspert motoryzacyjny sieci ProfiAuto.

Ważnym aspektem planowanych zmian jest określenie zakresu osób, które będą mogły uzyskać dostęp do odświeżonej bazy danych. Zdaniem przedstawicieli branży motoryzacyjnej warto, aby byli to zarówno usiłujący zabezpieczyć się nabywcy używanych samochodów, jak i diagności ze stacji kontroli pojazdów. Dobrze opracowana baza ma bowiem szansę w znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach.

Jak wskazują eksperci, baza powinna być uzupełniona o informacje ze stacji kontroli pojazdów, dotyczące wymaganego badania technicznego i jego przebiegu. Pomysły zmierzają do ograniczenia możliwości poszukiwania przez kierowcę takiej stacji diagnostycznej, która pomimo niesprawności samochodu dopuści go do ruchu. Jedną z opcji jest wymuszenie zarejestrowania pojazdu w bazie CEPiK przed podjęciem badania w danej SKP. W razie negatywnego wyniku badania niemożliwe byłoby przeprowadzenie kolejnego w innej stacji, ponieważ w bazie pozostawałby ślad po poprzednim, negatywnym wyniku

– Prace nad nową odsłoną bazy są zapewne w jakiejś mierze inspirowane doświadczeniami z Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie podobne systemy już istnieją. Jednak wspólny, europejski system ewidencji pojazdów to raczej odległa przyszłość. Takie rozwiązanie na pewno utrudniłoby handel kradzionymi pojazdami oraz proceder cofania liczników przed sprzedażą. Jak dotąd jednak, państwa członkowskie nie opracowały nawet wspólnych limitów prędkości, dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy czy obowiązkowego wyposażenia samochodu. Z drugiej strony udało się wdrożyć system ściągania mandatów nałożonych na zagranicznych kierowców, więc wszystko jest możliwe, jeśli istnieje wola polityczna – uzupełnia Bogumił Papierniok


« powrót do listy