Rośnie świadomość ekologiczna warsztatów

Oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe oraz chłodnicze, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory, opony i wiele innych. W warsztatach samochodowych codziennie powstają odpady, z których znaczna część jest niebezpieczna dla środowiska. Podejmowanie działań proekologicznych jest nie tylko kwestią dobrej woli – w sposób jasny działalność serwisów w tym zakresie regulują przepisy prawa. Warsztaty zrzeszone w ramach sieci serwisowej mogą korzystać ze specjalnych, proekologicznych programów, niezrzeszone muszą sobie radzić na własną rękę. Szczególnie w obliczu prowadzonych m.in. przez straż miejską kontroli.

 Wymogi prawne

 Warsztaty samochodowe czy oponiarskie, zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, są producentami odpadów i muszą odpowiednio dbać o ich utylizację. Poza wymienionymi powyżej elementami eksploatacyjnymi, ewidencji podlegają także inne odpady powstające w warsztatach, w tym m.in. plastik, gaz emitowany przez narzędzia oraz pojazdy czy woda, którą czyszczone są zarówno samochody, jak i miejsce pracy mechaników. Coraz częściej to, w jaki sposób warsztaty utylizują materiały, kontrolują przedstawiciele straży miejskiej oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – organy upoważnione do nakładania kar za działalność niezgodną z prawem. Niedawno w życie weszły także przepisy wykonawcze dotyczące konieczności posiadania numeru BDO (numer identyfikacyjny w Bazie Danych o Odpadach) przez każdy serwis samochodowy. Za niedopełnienie obowiązku grożą kary finansowe od 5 000 do nawet miliona złotych, co dla wielu warsztatów może być kwotą decydującą o ich „być albo nie być”.

 Jak warsztaty radzą sobie z gospodarowaniem odpadami?

 Zarządzanie całością odpadów w warsztacie wymaga znajomości przepisów w tym zakresie; związane jest nie tylko z fizycznym gospodarowaniem pozostałościami, ale również z prowadzeniem szczegółowej dokumentacji. Najtrudniej jest o to zadbać małym, niezrzeszonym warsztatom, które zatrudniają od jednego do kilku pracowników. W zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji są przedstawiciele warsztatów zrzeszonych w ramach sieci serwisowej, która dba o zapewnienie odpowiednich narzędzi do gospodarowania odpadami. W ramach sieci ProfiAuto Serwis, pod której szyldem funkcjonują serwisy samochodowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, powstał program ekoPROFIT.

 Program ekoPROFIT rozwijany przez ProfiAuto Serwis

ekoPROFIT został przemyślany tak, aby w sposób kompleksowy wspierać serwisy w procesie gospodarowania odpadami. Główne założenia inicjatywy to zapewnienie warsztatom bezpieczeństwa, i działalności zgodnej z przepisami oraz rozwój ich świadomości ekologicznej. W ramach programu ekoPROFIT serwisy należące do sieci mogą skorzystać z usługi odbioru odpadów oraz towarzyszących jej udogodnień. Przedstawiciele ProfiAuto Serwis dostarczają mechanikom także możliwości oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku naturalnym oraz prawnym. Dla pracowników warsztatów racjonalne, zgodne z wyznaczonymi standardami zarządzanie powstającymi na co dzień odpadami jest absolutną koniecznością.

 Poza odbiorem odpadów, sieć proponuje również przynależącym do niej warsztatom m.in. kontakt do rzeczoznawców biegłych w zakresie ochrony środowiska, pomoc w przygotowaniu formalności dotyczących wytwarzania odpadów, wsparcie prawne czy materiały niezbędne do oznakowania miejsc gromadzenia odpadów.

 

eko2.jpg


« powrót do listy