Profesionálne obchody a autoservisy

Ručná brzda

 V autách s automatickou prevodovkou majú vodiči k dispozícii prevod P - parkovacia poloha. V súvislosti s tým žije značná časť majiteľov „automatov“ v presvedčení, že nemusí zaťahovať ručnú brzdu. Tento príklad zo života potvrdzuje myšlienku, že nepoužívaný orgán zakrpatie.

Kedysi prevládal názor, že je lepšiu ručnú brzdu príliš často nezaťahovať, pretože sa pokazí. Pokiaľ necháme stranou extrémne situácie, je pravda úplná odlišná. Aby mal mechanizmus ručnej brzdy šancu pracovať správne, musí sa používať. Potom sa môže premazávať a nedochádza ku korodovaniu alebo zapečeniu. Pokiaľ zabúdame na našu „rúčku“, môžeme byť nemilo prekvapení počas prehliadky, kedy diagnostik vydá rozhodnutie, že brzda nie je v poriadku, a neopečiatkuje technický preukaz.

Zmienenou extrémnou situáciou, kedy môžeme upustiť od zatiahnutia ručnej brzdy, je zanechanie auta pod mrakmi pri extrémne nízkych teplotách. Mechanizmus môže obyčajne primrznúť, preto je bezpečnejšie nechať auto na niektorej z rýchlostí.

Kedy máme rozpohybovať svoju ručnú brzdu bez ohľadu na podmienky?
- pri dlhšom čakaní na semafore,
- pri státí v zápche,
- pred spustenou závorou,
- pri stúpaní do kopca z pevného štartu.

Mimo iného zaistí zatiahnutie ručnej brzdy za vyššie popísaných situácií nepochybne zvýšenie cestnej kultúry - nebudete brzdovými svetlami oslepovať vodičov stojacich za vami, čo je nepríjemné zvlášť po súmraku.

A na koniec rada pre vodičov s automatom. Po zastavení auta najskôr prenastavíme páku na N (neutral), potom zatiahneme ručnú brzdu a až potom spustíme „P“.


« späť do zoznam