Profesionálne obchody a autoservisy

Moto-Profil spoločnosť s ručením obmedzeným. Ochrana osobných údajov a používanie súborov cookie na internetových stránkach

Tento dokument bol vytvorený spoločnosťou Moto-Profil sp. z o.o. na účely:

  • zdôraznenia osobitného významu, ktorý spoločnosť Moto-Profil prikladá problematike ochrany osobných údajov používateľov portálov v snahe o zaistenie bezpečnosti údajov,
  • informovania používateľom o využívaní súborov cookie, ako to vyžadujú ustanovenia zákona o telekomunikáciách zo 16. júla 2004 (konsolidované znenie z 10. februára 2014 Z. z. z roku 2014 pol. 243).

Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov používateľov portálov je jednou z priorít spoločnosti Moto-Profil sp. z o.o. Preto spoločnosť Moto-Profil sp. z o.o. vyhlasuje, že vynaloží všetko úsilie na to, aby používateľom zabezpečila ochranu osobných údajov prinajmenšom na úrovni noriem platných záväzných predpisoch, a tiež sa zaväzuje, že zabráni zásahom tretích strán do osobných údajov a súkromia osôb, ktorých sa dané údaje týkajú.

Používateľ vyjadruje využívaním stránky súhlas s pravidlami obsiahnutými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Všetky úpravy platných pravidiel budú okamžite k dispozícii na internetovej stránke.

Definície

  • Administrátor/operátor – označuje spoločnosť Moto-Profil sp. z o.o. so sídlom v meste Chorzów, ul. Niedzwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapísanú do Národného súdneho registra pod číslom 0000025700, IČ DPH: 9542022592, IČO: 271218714, ktorá poskytuje služby v elektronickej podobe,
  • Používateľ – označuje subjekt, ktorému môžu byť v súlade s pravidlami a zákonmi poskytované služby v elektronickej alebo s ktorým môže byť uzavretá zmluva o poskytovaní elektronických služieb,
  • Osobné údaje – sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe používateľa. Zvyčajne k nim patrí meno a priezvisko, adresa, názov používateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo či identifikačné číslo,
  • Cookies – sú informatické dáta, najmä malé textové súbory ukladané a uchovávané v zariadeniach, prostredníctvom ktorých používateľ využíva internetové stránky portálu,
  • Portál – označuje internetovú stránku alebo aplikácie, v rámci ktorých prevádzkuje administrátor internetový portál,
  • Zariadenie – označuje elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého používateľ získava prístup k portálu.

Osobné údaje

Údaje zhromaždené pri registrácii

Používanie niektorých funkcií portálu vyžaduje registráciu používateľa. Poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracovaním nie sú povinné; sú však nevyhnutné poskytovanie služieb zo strany administrátora.

Osobné údaje poskytnuté zo strany používateľa, pri ktorých je daný súhlas, budú využívané výlučne v rozsahu a na účely, ktoré daný súhlas obsahoval alebo ktoré sú v súlade so zákonom.

Ak používateľ zverejní osobné údaje tretej osoby (napr. spolupracovníka), spoločnosť Moto-Profil sp. z o.o. počíta s tým, že tento používateľ disponuje povolením osoby, ktorej údaje zverejnil.

Údaje podliehajú sprístupneniu externým subjektom výlučne v medziach povolených zákonom.

Automaticky zhromažďované údaje

Automaticky sa zhromažďujú len údaje obsiahnuté v súboroch cookie.

Počas návštevy používateľa na portále sú automaticky zhromažďované údaje o návšteve. Patrí k nim IP adresa, názov domény, typ prehliadača a typ operačného systému – tieto údaje však neumožňujú jednoznačnú identifikáciu používateľa. Automaticky zhromažďované údaje môžu byť použité najmä na analýzu aktivity používateľov na stránke, na prispôsobovanie stránky a jej funkcií meniacim sa očakávaniam používateľov a na optimalizáciu využitia internetových stránok, uskutočňovanie prieskumov spokojnosti či prieskumov trhu.

Cookies a štatistiky

Portál využíva súbory cookie na optimalizáciu užitočnosti obsahu a prispôsobenie používateľských preferenciám. Okrem toho sa využívajú pri tvorbe agregovaných anonymných štatistík pomáhajúcich pochopiť, ako používateľ využíva portál. Umožňuje to zlepšenie jeho štruktúry a obsahu pri súčasnom vylúčení jednoznačnej identifikácie používateľa.

Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie v koncovom zariadení používateľa portálu a ktorý k nim získava prístup, je administrátor portálu.

Existujú dva typy súborov cookie – dočasné a stále. Dočasné súbory cookie predstavujú súbory, ktoré ostávajú v zariadení používateľa až do chvíle jeho odhlásenia z portálu alebo vypnutia softvéru. Stále súbory ostávajú v zariadení používateľa na čas určený vo svojich parametroch alebo do chvíle ich manuálneho odstránenia zo strany používateľa.

Súbory cookie môžu byť využívané reklamnými sieťami na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používateľ využíva portál. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo dĺžky jeho zotrvania na danej stránke.

Podrobné informácie o spôsoboch spravovania súborov cookie nájdete v nastaveniach internetového prehliadača; pomocou systémových nastavení môžete určiť rozsah povolenia používateľa s umiestňovaním súborov tohto typu v jeho prehliadači. Obmedzenie používania alebo vypnutie prístupu súborov cookie však môže ovplyvňovať niektoré funkcie portálu.

Ďalšie otázky o ochrane osobných údajov, prosíme, odosielajte na adresu:
marketing@moto-profil.pl