Profesionálne obchody a autoservisy


 
 

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a prehlasujem, že som bol poučený o právach prislúchajúcich mi podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä:

  • o práve nahliadať do údajov, opravovať ich, doplňovať a tiež o práve odobrať súhlas a predloženie sťažnosti orgánu dohľadu ohľadom spracovanie osobných údajov.
  • požiadať správcu o prístup k osobným údajom týkajúcim sa mne, o ich opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania alebo pravo vniesť námietky proti spracovania a prenosu údajov.

Osobné údaje nebudú prevádzané mimo európskej geografickú oblasť. Informácie obsiahnuté vo formulári nebudú automaticky profiolovány.