Profesionálne obchody a autoservisy

ProfiAuto Servis je dynamicky sa rozvijajúcou sieťou nezávislých servisov, ktorá je budovaná značkou ProfiAuto združujúcou vyše 240 veľkoobchodov a obchodov s autodielmi v rámci celého Slovenska, Česka a Poľska. Hlavným cieľom projektu je intenzívna obchodná, technologická, informatická, propagačná a školiteľská podpora združených autoservisov.

ProfiAuto Service

Čím sa táto sieť na trhu vyníma?

Súčasné motoristické odvetvie, to sú v značnej miere inovácie. Pre servisy uvažujúce o rozvoji je členstvo v ProfiAuto Servise šancou, ktorá im umožní posilnenie v potrebných oblastiach a zároveň nepotlačí ich nezávislosť. Práve takáto je ponuka určená našim partnerom. Chceme spolupracovať s dynamicky sa rozvijajúcimi firmami, ktorým záleží na reálnom zväčšení svojho potenciálu.

Servisy spolupracujúce v rámci siete nadobúdajú navyše prístup k riešeniam, ktoré sú v ProfiAuto štandardom, a to popri inom v podobe zintegrovaných, profesionálnych marketingových a reklamných aktivít, jednotnej vizualizácie, informatických riešení a školení.

Prečo sa pristúpenie do siete oplatí?

Nezávislým servisom poskytuje ProfiAuto Servis predovšetkým nástroje, ktoré zvyšujú ich šance na trhu. Cieľom siete je tiež upevnenie konkurenčnej pozície servisov voči iným servisným sieťam a autorizovaným servisom, medziiným pomocou rozšírenia škály ponúkaných služieb. Servisy, ktoré sa rozhodnú pre spoluprácu s ProfiAuto, získavajú tiež prostredníctvom Oddelenia technickej podpory autoservisov stály prístup k najnovším poznatkom. Dôležitým predsavzatím siete je takisto vytvorenie štandardov služieb, vďaka ktorým sa budú zákazníci vracať tak do daného servisu, ako aj do celej siete.

Čo servisom prináša členstvo v sieti?

 • prístup ku katalógu autodielov, ktorý obsahuje viac ako 4,7 milióna referencií
 • podpora pri aktívnom získavaní zákazníkov
 • obchodná podpora v oblasti rozširovania rozsahu svojich služieb
 • atraktívne servisné zmluvy / odmeňovanie servisov za nákupy
 • prístup k servisnému vybaveniu za preferenčných podmienok
 • celorepubliková a lokálna reklamná kampaň
 • atraktívne ponuky poistenia pre servisy
 • štartové balíky
 • jednotná vizualizácia
 • technické a marketingové školenia pre mechanikov
 • manažérske a obchodné školenia pre majiteľov a vedúcich servisov
 • pomoc pri organizácii motivačných systémov pre pracovníkov
 • prístup k technickému poradenstvu Oddelenia technickej podpory autoservisov

Aké sú podmienky pristúpenia do ProfiAuto Servisu?

Pre pripojenie sa k sieti je potrebné preukázať záujem o rozvoj, ako aj o zakúpenie nového vybavenia, disponovať minimálne dvoma servisnými stanovištiami, pracovať prinajmenšom v 8-hodinovej prevádzke denne a byť platiteľom DPH.