Profesionálne obchody a autoservisy

ProfiAuto Service

ProfiAuto Service je pružne rozvíjajúca sa sieť nezávislýchautomobilových dielní, rozvíjaná značkou ProfiAuto, združujúca viac ako 240 veľkoobchodov a obchodov pre motoristov po celom Slovensku, Česku a Poľsku. Hlavným predpokladom projektu je intenzívna podpora podnikania, a tiež technologická, informatická, promočná a školiaca podpora pre autoservisy združené v sieti.

ProfiAuto Service

Čím sa táto sieť odlišuje na trhu?

Automobilový priemysel sa teraz sústreďuje na inováciách. Pre automobilové dielne, ktoré uvažujú o rozvoji, príslušnosť k ProfiAuto Service je príležitosťou, ktorá umožní posilnenie v oblastiach, ktoré toto vyžadujú, a nepotláča pri tom nezávislosť združených dielní. Práve toto ponúkame našim partnerom. Chceme spolupracovať s dynamicky sa rozvíjajúcimi autoservisy, ktoré uvažujú o reálnom zvýšenie svojho potenciálu.

Navyše, spolupracujúce autodielne v rámci siete získa prístup k riešeniam, ktoré sú štandardné v ProfiAuto, k takým ako sú integrované, profesionálne marketingové a reklamné aktivity, jednotná vizualizácia, informatická riešenia a školenia.

Prečo vstúpiť do siete?

ProfiAuto Service poskytuje nezávislým dielňam predovšetkým nástroje, ktoré zvyšujú ich šancu na trhu. Predpokladom siete je tiež posilnenie konkurenčného postavenia dielní voči ostatným sieťam dielní a autorizovaným servisom, okrem iného tým, že rozšíri rozsah ponúkaných služieb. Dielne, ktoré sa rozhodnú spolupracovať s ProfiAuto, taktiež dostanú stály prístup k najnovším vedomostiam, prostredníctvom Oddelenie technickej podpory automobilových dielní. Dôležitým predpokladom tejto siete, je tiež vytvorenie štandardov služieb, ktoré spôsobí, že zákazníci sa budú vracať do daného autoservisu, a tiež k celej sieti.

Aké sú prínosy pre autodielne združené v sieti ProfiAuto Service?

 • Prístup ku katalógu automobilových dielov, ktorý obsahuje viac ako 4,7 miliónov referencií
 • podpora pri aktívnom získavaní zákazníkov
 • podpora podnikania v predmete rozšírenie rozsahu svojich služieb
 • atraktívne dielenské zmluvy / odmeňovania servisov za nákupy
 • prístup k vybavenie dielní za zvýhodnených podmienok
 • celo poľská a lokálna reklama
 • atraktívne ponuky poistenia pre dielne
 • štartové balíčky
 • jednotná vizualizácia
 • technické a marketingové školenia pre automechanikov
 • manažérske a obchodné školenia pre majiteľov a vedúcich servisov
 • pomoc pri organizovaní motivačných systémov pre pracovníkov dielne
 • prístup k technickému poradenstvu prostredníctvom Oddelenie technickej podpory automobilových dielní.

Aké sú podmienky pre vstup do siete automobilových dielní ProfiAuto Service?

Pre pripojenie k sieti, sa musí dielňa zaviazať, že sa bude rozvíjať a nakúpi nové vybavenie, bude mať minimálne dve dielne, ktoré budú v prevádzke aspoň 8 hodín denne a musí byť platcom DPH.


Pripojte sa k sieti ProfiAuto Service

tel. +420 606 037 703 ;
e-mail: info@profiauto.pl

Formulár žiadosti


 

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a prehlasujem, že som bol poučený o právach prislúchajúcich mi podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä:

 • o práve nahliadať do údajov, opravovať ich, doplňovať a tiež o práve odobrať súhlas a predloženie sťažnosti orgánu dohľadu ohľadom spracovanie osobných údajov.
 • požiadať správcu o prístup k osobným údajom týkajúcim sa mne, o ich opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania alebo pravo vniesť námietky proti spracovania a prenosu údajov.

Osobné údaje nebudú prevádzané mimo európskej geografickú oblasť. Informácie obsiahnuté vo formulári nebudú automaticky profiolovány.