Profesionálne obchody a autoservisy

Smog a CO2 – nepleťme si tieto pojmy

fajčiarske auto

Smog a CO2 – nepleťme si tieto pojmy

V diskusii o "modernom motorizme" obvykle padajú vety ako "robia stále horšie motory, downsizing zabil motorizmus; v lete predsa smog nie je, a autami sa jazdí – snáď to nevidia?" To je najčastejší názor používateľov internetu pod príspevkami informujúcimi o sprísnení emisných noriem EÚ. Väčšinou ide o názory vzniknuté na základe falošných záverov, preto je dobré usporiadať diskusiu.

Smog nie je to isté, ako CO2

So smogom máme čo dočinenia iba počas vykurovacej sezóny. Na jeho vzniku sa podieľajú tzv. nízke emisie čiže prach unikajúci z komínov domácností. Oxid uhoľnatý (CO2) je len jedným z plynov týchto emisií a tým najmenej škodlivým pre človeka, pretože sa vyskytuje bežne v prírode. Človek pri vydychovaní taktiež vypúšťa CO2.

Prečo EÚ obmedzuje CO2?

V prírode sú emisie a absorbovanie vyvážené – uhlíkový cyklus. Zostatok je nulový. Problém nastáva vtedy, keď "umelé" činnosti človeka vedú k prebytku CO2 v atmosfére. Príroda nie je schopná prebytky neutralizovať, čo vedie k tzv. klimatickým zmenám. Práve zmeny sú oblasťou záujmu politických činiteľov.
Dnes nadbytok CO2 vzniká spaľovaním fosílnych palív (uhlie, ropy, plynu). Preto sú stanovené vhodné limity pre znižovanie emisií. Zástupcovia členských štátov v Rade EÚ v pondelok konečne schválili nariadenie o obmedzení emisií CO2 z osobných automobilov a dodávkových vozidiel do roku 2030. V súčasnosti činia emisie CO2 na jedno vozidlo registrované výrobcom 130 g/km. V roku 2021 majú činiť priemerné emisie každého výrobcu 95 g CO2/km. Znamená to smrť tradičných spaľovacích motorov, pretože dnešné jednotky s objemom 900 cm3 produkujú priemerne cca. 100 g/km. Ktorou cestou sa výrobcovia vydajú – to nie je známe. Tento problém nie je ľahké rozlúsknuť.

Smog a autá

Hlavné utrpenie: downsizing, EGR, katalyzátory, DPF, GPF a ďalšie núdzové senzory slúžiace na obmedzenie produkcie CO2 automobilmi. Naše zdravie v tomto prípade vládcov nezaujíma – no, možno nie natoľko, ako by malo. Rakovina, srdcové choroby a predčasné úmrtia – to sú následky smogu. Celá automobilová doprava sa na jeho vzniku podieľa iba v 10 %. Zaujímavé je, že dieselové motory vďaka svojej účinnosti produkujú menšie množstvo CO2 než benzínové motory – ale sú škodlivejšie pre naše zdravie, a preto ten hon na ne a ich vypudzovanie z centier miest.


« späť do zoznam