Profesionálne obchody a autoservisy

Katalyzátor odmieta poslušnosť?

katalizator

Auto obvykle v takých prípadoch signalizuje problém rozsvietením kontrolky check engine. Po pripojení k diagnostickému zariadeniu sa zobrazí chyba P0420. Najčastejšie po zrušení chyby z úst mechanika vypadne tvrdenie – jazdiť a pozorovať. Pokiaľ sa katalyzátor skutočne blíži k svojmu koncu, chyba sa po nejakej dobe vráti. Navyše auto stráca výkon a začína pracovať nerovnomerne. Potom je na mieste sa zamyslieť, čo robiť s týmto Čiernym Petrom.

Katalytický reaktor, pretože tak sa odborne táto súčasť výfukového systému nazýva, má za úlohu očistiť spaliny od pre životné prostredie škodlivých látok vzniknutých počas spaľovania paliva. Kvôli svojej konštrukcii nepatrí medzi lacné diely. Výrobcovia áut síce deklarujú, že zariadenie vydrží dobu prevádzky auta, ale nepredpokladajú obdobie používania dlhšie ako 200 tis. km, preto katalyzátor najčastejšie po tejto dobe vyžaduje výmenu.

Najdrahšie, ale tiež najistejšie riešenie je zadať výmenu katalyzátora za nový, originálny. Po oprave nás nebudú znepokojovať žiadne chyby. Táto možnosť ale môže prevýšiť hodnotu auta, preto si ju dovolí máloktorý vodič.

Aké sú iné alternatívy?

Jednou z lacnejších alternatív originálneho katalyzátora je montáž univerzálneho katalytického reaktora. To sa avšak spája s istým rizikom. Po prvé, nemusí sa nutne svojím tvarom a konštrukciou hodiť na miesto starého. Mechanik bude musieť vykonať úpravy, čo zase môže viesť k strate záruky. Dokonca aj keď budú jeho rozmery obdobné, môžu sa vyskytnúť problémy, ako je nesprávny priemer výfukových rúrok, ktoré nebudú prispôsobené pre univerzálny diel. Tu sa opäť objaví problém úprav. Po druhé, aby sondy monitorujúce prietok spalín pracovali správne, musí mať katalyzátor správnu priepustnosť prispôsobenú objemu auta. Pretože univerzálne sa nevyrábajú až s takouto presnosťou, musíme si vyberať medzi hodnotami blížiacimi sa nášmu objemu. Ďalšie problémy môže vytvárať turbo preplňovanie motora. Po tretie, katalyzátor by mal spĺňať emisné normy spalín (Euro), analogicky ako naše auto, a navyše musí mať správne umiestnenie Lambda sondy. Pokiaľ sme zohľadnili podmienky, ktoré musia súhlasiť, aby proces očisťovania spalín prebiehal správne, vzniká otázka, či by nebolo lepšie doplatiť si za náhradu dobrej kvality alebo originálny diel. Avšak pokiaľ by nám naše financie takýto nákup nedovolili, je na mieste zadať nákup a montáž skúsenému mechanikovi, ktorý poradí, či má v prípade nášho auta univerzálny katalyzátor zmysel.

Najrozumnejším východiskom je investovať do náhrady dobrej kvality. Cena síce bude skutočne vyššia než pri univerzálnom katalyzátore, ale tiež omnoho nižšia než pri origináli. Po druhé, zbavíme sa ťažkostí spojených s nesprávnymi rozmermi a prispôsobením, ako v prípade univerzálneho výrobku. Mechanik nebude musieť nič upravovať a zostane nám záruka na diel.

Čo neodporúčame

Použité diely pochádzajúce z demontáže. Pokiaľ zohľadníme riziko spojené s nákupom reaktora neznámeho pôvodu a pridáme náklady na montáž, ukáže sa, že zdanlivo nízka cena vôbec nie je atraktívna, pretože nemáme žiadnu istotu, či je zariadenie v poriadku a bude fungovať, a keď bude fungovať – tak ako dlho nám bude slúžiť.

Nelegálne konanie

Bohužiaľ, nejde vôbec o okrajovú záležitosť: časť vodičov sa rozhodne pre odstránenie katalyzátora. Také konanie je nelegálne. Auto znečisťuje životné prostredie a nemalo by prejsť STK. Bohužiaľ, časť diagnostikov priviera nad kontrolou emisií spalín oko a niektorým vodičom sa podarí získať pozitívny výsledok kontroly. Od istej doby polícia robí opakujúce sa akcie "Smog" a konečne počas rutinných cestných kontrol skúma tiež emisie spalín. Pokiaľ zistí nezrovnalosti, dostaneme pokutu, bude nám zadržaný technický preukaz a vozidlo bude odtiahnuté na naše náklady.

Čo na miesto katalyzátora?

Vyrezaný katalyzátor sa nahradzuje dýzou. V autách vyrobených po roku 2000 sa chyba bude objavovať na druhej sonde a motor môže prejsť do núdzového režimu. Existujú spôsoby, ako chybu obísť, ale pokiaľ zvážime nákup dýzy, cenu montáže analogickú ako pri nasadení nového katalyzátora a prácu spojenú s oklamaním počítača, nestojí táto hra ani za uvažovanie.

Montážne náklady sa môžu vrátiť?

Vo vnútri katalyzátora sa nachádzajú drahé kovy, ktoré sa recyklujú na výrobu nového katalyzátora. Odovzdaním starého do výkupu môžeme získať späť časť nákladov, ktoré sa blížia cene montáže nového katalyzátora.


« späť do zoznam