Profesionálne obchody a autoservisy

Búrlivá mladosť na ženy za volantom nemá?

sval

Medzi vodičmi panuje presvedčenie, že ženy si za volantom vedú horšie než muži. Zaujímavé je, že sa k tomu dokonca priznáva časť žien. Muži skôr neradia. Dokonca i tí, ktorí sa necítia byť majstrami volantu, to radšej doma v kútiku prehltnú. Výskumy vykonané psychológmi potvrdzujú, že neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, kto je lepší vodič: ženy alebo muži. Každé pohlavie sa vyznačuje odlišným štýlom jazdy.

Zhubná podstata hormónov

Rozdiely vyplývajú z nadmerného množstva testosterónu. Ide o základný mužský hormón patriaci do skupiny androgénov. Je nevyhnutný pre správnu činnosť organizmu. Testosterón okrem vplyvu na sexuálne funkcie, nárast svalovej hmoty, rozloženie tukového tkaniva, tón hlasu alebo ochlpenie predurčuje tiež percepciu a implikuje vnímanie reality. Inými slovami, testosterón riadi proces činenia rozhodnutí. Práve preto sa obe pohlavia nedokážu v živote a na ceste zjednotiť – ženy majú tohto hormónu 1020-krát menej.

Testosterón v živote a na ceste

Prílišná sebaistota – predbiehanie stredom, vynucovanie prednosti alebo jazda po požití alkoholu. Predsa sa vojdem, je tam toľko miesta. Dopravná polícia ma nikdy nezastaví, tak prečo by ma mali chytiť práve po pár pohárikoch – tak vnímajú situáciu muži. U ženy sa okamžite rozsvieti kontrolka s nápisom „následky“. Tá u mladých mužov bohužiaľ zatiaľ zostáva nepripojená k zdroju energie, preto sa cítia ako páni nad životom a smrťou. Riskantné rozhodnutia – muži dostávajú amok, keď musia čakať na križovatke za ženou za volantom, pretože tá sa nedokáže zaradiť do premávky. Ženy na vyhodnotenie situácie potrebujú viac času. Muž učiní rozhodnutie rýchlejšie. Nemusí byť nutne správne a bezpečné, ale isto bude dynamické. Orientácia – muži majú lepšiu orientáciu v teréne a lepšie dokážu vyhodnotiť vzdialenosť. Ženy majú väčšie tendencie blúdiť, a navyše problémy s citom pre vzdialenosť. Tieto rozdiely sú zvlášť zjavné počas parkovania. Ženám táto činnosť zaberie omnoho viac času. Agresivita za volantom – šarvátky, násilie, blokovanie ľavého jazdného pruhu v kolóne – také chovanie nie je cudzie nejednému chlapovi. Teší ich eufória z dominancie nad inými. Žena vníma auto ako dopravný prostriedok, na premiestnenie z bodu A do bodu B. Pre muža je dôležitá samotná cesta. Za volantom sa cítia ako rytieri na bojovom poli a dokazujú tak iným, ako by sa malo jazdiť.

Zhrnutie

Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, kto je lepší vodič. Štatistiky ukazujú, že muži sú zodpovední za nehody s najhrozivejšími následkami. Avšak na strane žien ležia ťukance, zrážky a obťažne vysvetliteľné cestné situácie.

Na (ne)šťastie produkcia testosterónu spoločne s vekom klesá. Najvyššie hladiny sú zaznamenávané u dvadsaťročných mužov. Štyridsiatnik ho už má o polovicu menej a šesťdesiatnik o polovicu menej ako štyridsiatnik. Práve preto mladý vodič nedokáže pochopiť staršieho a myslí si, že po šesťdesiatke by mal človek odovzdať vodičský preukaz len preto, že ide príliš pomaly – tzn. dodržuje predpísanú rýchlosť. Mladík neraz z nedostatočného dynamizmu viní „babu za volantom“. Keď rozpozná seniora, hodí ho do rovnakej priehradky, v ktorej sa už nachádza žena. Je zvláštne, že sa táto devíza nestretla s prijatím poisťovacích firiem. Možno je realita iná?


« späť do zoznam