Profesionální obchody a autoservisy

Smog a CO2 – nepleťme si tyto pojmy

kouření auta

Smog a CO2 – nepleťme si tyto pojmy

V diskuzi o "moderním motorismu" obvykle padají věty jako "dělají stále horší motory, downsizing zabil motorismus, v létě přece smog není, a auty se jezdí – copak to nevidí?" To je nejčastější názor uživatelů internetu pod příspěvky informujícími o zpřísnění emisních norem EU. Většinou jde o názory vzniklé na základě falešných závěrů, proto je dobré uspořádat diskuzi.

Smog není to samé, jako CO2

Se smogem máme co do činění pouze během topné sezóny. Na jeho vzniku se podílí tzv. nízké emise neboli prach unikající z komínů domácností. Oxid uhelnatý (CO2) je jen jedním z plynů těchto emisí a tím nejméně škodlivým pro člověka, protože se vyskytuje běžně v přírodě. Člověk při vydechování taktéž vypouští CO2.

Proč EU omezuje CO2?

V přírodě jsou emise a absorbování vyvážené – uhlíkový cyklus. Zůstatek je nulový. Problém nastává tehdy, když "umělé" činnosti člověka vedou k přebytku CO2 v atmosféře. Příroda není schopna přebytky neutralizovat, což vede k tzv. klimatickým změnám. Právě změny jsou oblastí zájmu politických činitelů.
Dnes nadbytek CO2 vzniká spalováním fosilních paliv (uhlí, ropy, plynu). Proto jsou stanoveny vhodné limity pro snižování emisí. Zástupci členských států v Radě EU v pondělí konečně schválili nařízení o omezení emisí CO2 z osobních automobilů a dodávkových vozidel do roku 2030. V současnosti činí emise CO2 na jedno vozidlo registrované výrobcem 130 g/km. V roce 2021 mají činit průměrné emise každého výrobce 95 g CO2/km. Znamená to smrt tradičních spalovacích motorů, protože dnešní jednotky s objemem 900 cm3 produkují průměrně cca. 100 g/km. Kterou cestou se výrobci vydají – to není známo. Tento problém není snadné rozlousknout.

Smog a auta

Hlavní utrpení: downsizing, EGR, katalyzátory, DPF, GPF a další nouzová čidla sloužící k omezení produkce CO2 automobily. Naše zdraví v tomto případě vládce nezajímá – no, možná ne natolik, jak by mělo. Rakovina, srdeční choroby a předčasná úmrtí – to jsou následky smogu. Celá automobilová doprava se na jeho vzniku podílí pouze v 10 %. Zajímavé je, že dieselové motory díky své účinnosti produkují menší množství CO2 než benzínové motory – ale jsou škodlivější pro naše zdraví, a proto ten hon na ně a jejich vypuzování z center měst.


« zpět do seznam