Profesionální obchody a autoservisy

Ložiska kol

Odborníci ze společnosti JPN – prvotřídní značky automobilových dílů do japonských, korejských a evropských modelů – připomínají nejdůležitější montážní zásady, které je třeba dodržovat při výměně ložisek. Tento článek vychází z poznatků z praktických školení a informací ze záručních správ.

image_processing20220411-237987-1bydgaa.jpg

Téma ložisek můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich se věnuje diagnostice, druhá výběru dílů a třetí jejich výměně. V každé fázi může dojít k určitým chybám, které mají dopad na kvalitu provedené práce. Naštěstí se jim dá poměrně snadno vyhnout.

1. Diagnostika

Rádi bychom připomněli jednoduché diagnostické pravidlo – hluk při zatáčení doleva znamená opotřebení pravého předního ložiska a při zatáčení doprava zase levého předního. Pokud hluk přetrvává, zkontrolujte, zda se nešíří od pneumatik. Velmi užitečná je diagnostika kol na dílenském zvedáku, i když naneštěstí jen málo autoservisů má k dispozici tzv. urychlovač kol.

Nejčastější důvody výměny ložisek:

 • hluk za jízdy (po vyloučení faktu, že ho vytváří pneumatiky)
 • vůle ložisek – zjištěna během kontroly
 • poškození ložisek při odmontování náboje
 • přehřátí ložisek v důsledku zablokování brzdového třmenu (při prohlídce se zjistí, že z ložiska vyteklo mazivo)

Vůle ložisek by se měla prověřovat během každé kontroly. To samozřejmě vyžaduje zvednutí vozu a pohyb kol v různých úrovních. Pokud budeme pohybovat kolem sevřeným v úhlu „9:15" (jako na hodinách), riskujeme, že dojde k omylu, protože v tomto případě je patrná i vůle v systému řízení. Pohybujte proto kolem uchyceném v poloze „12:30“.

Opotřebení ložisek by se nemělo podceňovat. Občas se může stát, že se ložisko zadře a zablokuje kolo, nebo se naopak rozpadne, což může (u některých řešeních) vést až k upadnutí kola.
Pamatujte, že se během diagnostiky ložisek vyplatí na chvíli vypnout hudbu v dílně!

2. Výběr ložisek

Ložiska se samozřejmě vybírají pomocí katalogu (podle výrobce ložisek, distributora), ale nikdy nezapomínejte uvést přesnou verzi vozidla. Kromě obvyklých parametrů, jakými jsou značka, model, rok výroby nebo verze motoru, je třeba zadat verzi pohonu (2WD, 4WD) a v poslední době také typ zavěšení (stále více modelů vozů má například vzadu nosníkovou nebo víceprvkovou nápravu, přičemž konfigurace závisí na výkonu motoru). Kromě toho je nutné zkontrolovat a porovnat rozměry ložisek. Většina výrobců vychází z norem ISO (ISO 355:1977). Označení řady se obvykle skládá ze symbolů označujících kontaktní úhel a písmen popisujících vnější průměr a šířku, po nichž následuje trojmístné označení vnitřního průměru.

3. Výměna

Výměna ložisek je každým rokem snazší, protože u novějších vozů se vyměňují kompletní šroubované náboje nebo se používají sady integrované s kotouči nebo bubny. To se však týká především zadních ložisek. V případě předních je ještě nutné použít lis nebo jiné specializované nářadí s podobnou funkcí. Poskytování těchto servisních úkonů vyžaduje dodržování určitých pravidel, která jsou klíčová pro provoz vozidla i životnost ložisek. K nejdůležitějším patří tyto zásady:

 • Věnujte pozornost umístění kroužku ABS. Někdy jsou ložiska s kroužkem ABS namontována obráceně, což samozřejmě vede k poruše celého systému ABS.
 • Pečlivě vyčistěte ložiskový prostor.
 • Při lisování ložiska dbejte na to, aby postup nevyžadoval například zahřívání náboje, do kterého se ložisko lisuje, a tím pádem ani chlazení ložiska.
 • Při působení silou na ložisko vždy dbejte na to, aby to nemělo opačný efekt a nepřetěžovalo konstrukci ložiska. Typickou chybou je zatlačení ložiska a působení silou na vnitřní dráhu, přičemž odpor klade odpor ta vnější. Vede to k okamžitému zničení ložiska nebo se výrazně zkrátí jeho životnost.
 • Po montáži ložiska se ujistěte, zda je správně osazeno a utěsněno (chráněno proti vodě).

Další poznámky:

 • Při výměně ložisek kol se obvykle vyměňují i upevňovací šrouby. Někdy také ochranné kryty ložisek.
 • Pokud výměna ložiska vyžaduje rozebrání sestavy bubnové nebo kotoučové brzdy, je to ideální příležitost k jejich kontrole a případné výměně.
 • Někdy je při výměně ložiska nutné vyměnit i snímač systému ABS – během montáže může dojít k jeho poškození.

O značce JPN

JPN je značka automobilových dílů, který vznikla v roce 2007, a nabízí reference pro japonské, korejské, americké a evropské automobily. Sortiment JPN zahrnuje komponenty pro brzdový systém, hnací ústrojí, systém odpružení, řízení, elektrický systém, chladicí soustavu, palivový systém, a také filtry a sady ložisek.

PN patří do skupiny vlastních značek dílů, které vytváří společnost Moto-Profil, jeden z největších distributorů nejenom v Polsku, ale i v celé střední a východní Evropě. Připomeňme, že Moto-Profil je také vlastníkem oblíbené sítě profesionálních velkoobchodů, prodejen a autoservisů ProfiAuto.


« zpět do seznam