Profesionální obchody a autoservisy

Katalyzátor odmítá poslušnost?

katalizator

Auto obvykle v takových případech signalizuje problém rozsvícením kontrolky check engine. Po připojení k diagnostickému zařízení se zobrazí chyba P0420. Nejčastěji po zrušení chyby z úst mechanika vypadne tvrzení - jezdit a pozorovat. Pokud se katalyzátor opravdu blíží ke svému konci, chyba se po nějaké době vrátí. Navíc auto ztrácí výkon a začíná pracovat nerovnoměrně. Pak je na místě se zamyslet, co dělat s tímhle fantem.

Katalytický reaktor, protože tak se odborně tato součást výfukového systému nazývá, má za úkol očistit spaliny od pro životní prostředí škodlivých látek vzniklých během spalování paliva. Kvůli své konstrukci nepatří mezi levné díly. Výrobci aut sice deklarují, že zařízení vydrží dobu provozu auta, ale nepředpokládají období používání delší než 200 tis. km, proto katalyzátor nejčastěji po této době vyžaduje výměnu.

Nejdražší, ale také nejjistější, řešení je zadat výměnu katalyzátoru za nový, originální. Po opravě nás nebudou zneklidňovat žádné chyby. Tato možnost ale může převýšit hodnotu auta, proto si ji dovolí málokterý řidič.

Jaké jsou jiné alternativy?

Jednou z levnějších alternativ originálního katalyzátoru je montáž univerzálního katalytického reaktoru. To se ovšem pojí s jistým rizikem. Za prvé, nemusí se nutně svým tvarem a konstrukcí hodit na místo starého. Mechanik bude muset provést úpravy, což zase může vést ke ztrátě záruky. Dokonce i když budou jeho rozměry obdobné, mohou se vyskytnout problémy, jako je nesprávný průměr výfukových trubek, které nebudou přizpůsobeny pro univerzální díl. Tady se opět objeví problém úprav. Za druhé, aby sondy monitorující průtok spalin pracovaly správně, musí mít katalyzátor správnou propustnost přizpůsobenou objemu auta. Protože univerzální se nevyrábějí až s takovou přesností, musíme si vybírat mezi hodnotami blížícími se našemu objemu. Další problémy může vytvářet turbo přeplňování motoru. Za třetí, katalyzátor by měl splňovat emisní normy spalin (Euro), analogicky jako naše auto, a navíc musí mít správné umístění sondy Lambda. Pokud jsme zohlednili podmínky, které musí souhlasit, aby proces očišťování spalin probíhal správně, vzniká otázka, jestli by nebylo lepší doplatit si za náhražku dobré kvality nebo originální dík. Ovšem pokud by nám naše finance takovýto nákup nedovolily, je na místě zadat nákup a montáž zkušenému mechanikovi, který poradí, jestli má v případě našeho auta univerzální katalyzátor smysl.

Nejrozumnějším východiskem je investovat do náhražky dobré kvality. Cena sice bude opravdu vyšší než u univerzálního katalyzátoru, ale také mnohem nižší než u originálu. Za druhé, zbavíme se potíží spojených s nesprávnými rozměry a přizpůsobením, jako v případě univerzálního výrobku. Mechanik nebude muset nic upravovat a zůstane nám záruka na díl.

Co nedoporučujeme

Použité díly pocházející z demontáže Pokud zohledníme riziko spojené s nákupem katalyzátoru neznámého původu a přidáme náklady na montáž, ukáže se, že zdánlivě nízká cena vůbec není atraktivní, protože nemáme žádnou jistotu, jestli je zařízeni v pořádku a bude fungovat, a když bude fungovat - tak jak dlouho nám bude sloužit.

Nelegální jednání

Bohužel, nejde vůbec o okrajovou záležitost: část řidičů se rozhodne pro odstranění katalyzátoru. Takové jednání je nelegální. Auto znečišťuje životní prostředí a nemělo by projít STK. Bohužel, část diagnostiků přivírá nad kontrolou emisí spalin oko a některým řidičům se podaří získat pozitivní výsledek kontroly. Od jisté doby police provádí opakující se akce "Smog" a konečně během rutinních silničních kontrol zkoumá také emise spalin. Pokud zjistí nesrovnalosti, dostaneme pokutu, bude nám zadržen technický průkaz a vozidlo bude odtaženo na náklady majitele.

Co na místo katalyzátoru?

Vyříznutý katalyzátor se nahrazuje tryskou. V autech vyrobených po roce 2000 se chyba bude objevovat na druhé sondě a motor může přejít do nouzového režimu. Existují způsoby, jak chybu obejít, ale pokud zvážíme nákup trysky, cenu montáže analogickou jako u nasazení nového katalyzátoru a práci spojenou s oklamáním počítače, nestojí tahle hra ani za zlámanou grešli.

Montážní náklady se mohou vrátit?

Uvnitř katalyzátoru se nacházejí drahé kovy, které se recyklují pro výrobu nového katalyzátoru. Předáním starého do výkupu můžeme získat zpět část nákladů, které se blíží ceně montáže nového katalyzátoru.


« zpět do seznam