Profesionální obchody a autoservisy


 
 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a prohlašuji, že jsem byl poučen o právech příslušejících mi podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména:

  • o právu nahlížet do údajů, opravovat je, doplňovat a také o právu odebrat souhlas a předložení stížnosti orgánu dozoru ohledně zpracování osobních údajů.
  • požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se mně, o jejich opravu, vymazání, omezení zpracování nebo pravo vnést námitky proti zpracování a předávání údajů.

Osobní údaje nebudou převáděny mimo evropskou zeměpisnou oblast. Informace obsažené ve formuláři nebudou automaticky profiolovány.