Profesionální obchody a autoservisy

ProfiAuto Service je pružně rozvíjející se síť nezávislých servisů, rozvíjená značkou ProfiAuto, sdružující více než 240 velkoobchodů a obchodů pro motoristy po celém Česku, Slovensku a Polsku. Hlavním předpokladem projektu je intensivní podpora podnikání, a také technologická, informatická, promoční a školící podpora pro Partnery v síti autoservisy.

ProfiAuto Service

Čím se tato síť odlišuje?

Automobilový průmysl se nyní soustřeďuje na inovacích. Pro automobilové dílny, které uvažují o rozvoji, a spolupráci s ProfiAuto Service je příležitosti, která umožní posílení v oblastech, které toto vyžadují a nepotlačuje při tom nezávislost sdružených dílen. Právě toto nabízíme naším Partnerům. Chceme spolupracovat s dynamicky se rozvíjejícími autoservisy, které uvažují o reálném zvýšení svého potenciálu a myslí nad budoucností.

Navíc, spolupracující autoservisy v rámci sítě obdrží přístup k řešením, která jsou standardní v ProfiAuto, k takovým jako jsou integrované, profesionální marketingové a reklamní aktivity, jednotná vizualizace, informatická řešení a školení.

Proč vstoupit do sítě?

ProfiAuto Service poskytuje nezávislým servisům především nástroje, které zvyšují jejich šanci na trhu. Předpokladem sítě je rovněž posílení konkurenčního postavení servisů vůči ostatním sítím a autorizovaným servisům, mimo jiné tím, že rozšíří rozsah nabízených služeb. Servisy, které se rozhodnou spolupracovat s ProfiAuto, rovněž obdrží stálý přístup k nejnovějším vědomostem, prostřednictvím Oddělení technické podpory automobilových servisů. Důležitým předpokladem této sítě, je také vytvoření standardů služeb, které způsobí, že zákazníci se budou vracet do daného autoservisu, a také k celé síti.

Jaké jsou přínosy pro autodílny sdružené v síti ProfiAuto Service?

 • přístup ke katalogu automobilových dílů, který obsahuje více než 4,7 milionů referencí,
 • podpora při aktivním získávání zákazníků,
 • podpora podnikání v předmětu rozšíření rozsahu svých služeb,
 • atraktivní servisní smlouvy / odměňování servisů za nákupy,
 • přístup k vybavení servisů za zvýhodněných podmínek,
 • celorepubliková a lokální reklama,
 • atraktivní nabídky pojištění pro servisy,
 • startovní balíčky,
 • jednotná vizualizace,
 • technická a marketingová školení pro automechaniky,
 • manažerská a obchodní školení pro majitele a vedoucí servisů,
 • pomoc při organizování motivačních systémů pro pracovníky servisu,
 • přístup k technickému poradenství prostřednictvím Oddělení technické podpory automobilových servisů.

Jaké jsou podmínky pro vstoupení do sítě automobilových dílen ProfiAuto Service?

Pro připojení k síti, je nutné aby servis se chtěl rozvíjet, rozšiřoval své vybavení a služby, bude mít minimálně dvě stání, které budou v provozu alespoň 8 hodin denně a musí být plátcem DPH.