Profesionální obchody a autoservisy

Moto-Profil Společnost s ručením omezeným. Politika soukromí a používání souborů cookies v internetových servisech

Tento dokument vypracovala firma Moto-Profil sp. z o.o. za účelem:

  • zdůraznění mimořádného významu, jaký Moto-Profil věnuje otázce ochrany soukromí uživatelů servisů, v úsilí k zajištění bezpečnosti údajů,
  • poskytnutí uživatelům informace o používání souborů cookies, vyžadované ustanoveními telekomunikačního zákona ze dne 16. července 2004 (ucelený text ze dne 10. února 2014, Sb. zák. z r. 2014, částka 243).

Soukromí uživatelů servisů a bezpečnost údajů jsou jednou z priorit firmy Moto-Profil Sp. z o.o. Firma Moto-Profil Sp. z o.o. k výše uvedenému prohlašuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila uživatelům ochranu soukromí, která bude přinejmenším odpovídat standardům stanoveným v závazných předpisech, a také se zavazuje přijímat opatření zabraňující zásahům třetích osob do osobních údajů a soukromí osob, jichž se údaje týkají.

Používáním servisu uživatel vyjadřuje souhlas se zásadami uvedenými v této politice soukromí.

Veškeré úpravy závazné politiky budou zveřejněny na stránkách.

Definice

  • Administrátor/operátor – znamená firma Moto-Profil Sp. z o.o. se sídlem v Chorzowie, ul. Niedzwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000025700, DIČ: 9542022592, IČ: 271218714, která poskytuje služby elektronickou cestou,
  • Uživatel – znamená subjekt, jemuž mohou být v souladu s pravidly a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou nebo s nímž může být uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou,
  • Osobní údaje – znamená veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném uživateli. Obvykle je to jméno a příjmení, adresa, název uživatele, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo,
  • Cookies – znamená datové soubory, zejména nevelké textové soubory ukládané a uchovávané v zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel používá webové stránky servisu,
  • Servis – znamená webové stránky nebo aplikace, na nichž administrátor provozuje internetový servis,
  • Zařízení – znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím má uživatel přístup k servisu.

Osobní údaje

Údaje shromažďované při registraci

Využívání uživatelem některých funkcí servisu vyžaduje registraci. Uvedení osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním nejsou povinné; jsou však nutné k tomu, aby administrátor poskytoval služby v rámci servisu.

Osobní údaje uvedené uživatelem, s jejichž zpracováním souhlasil, budou použity výlučně v rozsahu a pro účely, jaké daný souhlas zahrnuje, nebo pro účely v souladu se zákonem.

V situaci, kdy uživatel zpřístupní osobní údaje třetí osoby (např. spolupracovníka), Moto-Profil Sp. z o.o. předpokládá, že tento uživatel má příslušné povolení osoby, jejíž údaje zpřístupnil.

Údaje podléhají zpřístupnění externím subjektům výhradně v mezích povolených právními předpisy.

Údaje shromažďované automaticky

Automaticky se shromažďují pouze údaje obsažené v souborech cookies.

Během návštěvy uživatele servisu jsou automaticky shromažďovány údaje o návštěvě. Patří k nim IP adresa, název domény, typ prohlížeče a typ operačního systému – údaje neumožňují však jednoznačnou identifikaci uživatele. Údaje shromažďované automaticky budou použity zejména pro analýzu aktivit uživatelů v servisu, přizpůsobení servisu a jeho funkcí měnícím se očekáváním uživatelů a optimalizaci využívání webových stránek a k provádění průzkumu spokojenosti nebo průzkumu trhu.

Cookies a statistiky

Servis využívá soubory cookies za účelem optimalizace užitečnosti a přizpůsobení obsahu preferencím uživatelů. Používají se také pro tvorbu agregovaných, anonymních statistik, které pomáhají pochopit způsob, jakým uživatel používá servis. Umožňuje to zlepšit strukturu servisu a obsah, s vyloučením jednoznačné identifikace uživatele.

Subjektem, který ukládá na koncové zařízení uživatele servisu soubory cookies a má k nim přístup, je operátor servisu.

Existují dva druhy souborů cookies – dočasné a permanentní. Dočasné soubory cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení uživatele až do okamžiku odhlášení se ze servisu nebo vypnutí softwaru, zatímco permanentní soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu stanovenou v jejich parametrech nebo do doby, než je ručně odstraní uživatel.

Soubory cookies mohou využívat reklamní sítě k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá servis. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační stopě uživatele nebo o délce návštěvy daných stránek.

Podrobné informace o způsobech zpracování souborů cookies jsou dostupné v nastavení webového prohlížeče; pomocí nastavení lze určit rozsah souhlasu uživatele s ukládáním souborů cookies v jeho prohlížeči. Omezení používání nebo vypnutí souborů cookies může však ovlivnit některé funkce servisu.

Další dotazy ohledně politiky soukromí zasílejte na adresu:
marketing@moto-profil.pl