Profesionální obchody a autoservisy

Největší mýty týkající se náhradních dílů

Jak odlišit originální náhradní díly od neoriginálních? Je nutné se vždy vyhýbat výrobkům z Číny? Je lepší nakupovat u mechanika nebo na aukčních portálech? „Vědomosti řidičů o trhu s autodíly nejsou úplné. Kolem tohoto tématu se vytvořilo mnoho mýtů, které by měly být vyvráceny,“ zdůrazňují mechanici z největšího řetězce nezávislých servisů ve střední Evropě ProfiAuto Servis.

Řidiči mívají potíže se správnou definicí termínu „originální díly“. Často za ně chybně považují jen ty nabízené autorizovanými servisy. Nepravdivé jsou také některé představy o tom, jak na dílech ušetřit. S jakými mýty se každý den musí vypořádat specialisté z automobilového trhu?

„Originální díly jsou jen ty s logem značky auta“ – LEŽ

Žádná automobilová značka nedisponuje úplnými výrobními linkami umožňujícími výrobu všech typů dílů. Auto se až z osmdesáti procent skládá z dílů připravených nezávislými výrobci, kteří se specializují na určité součástky a dodávají je velkým koncernům. Výrobci aut obvykle vytvářejí jen konstrukční prvky karosérie a následně z dodaných součástí skládají celé vozidlo.

Na výrobních linkách výrobců autodílů vznikají identické prvky, které jsou následně určeny pro tři využití. Zaprvé k výrobě automobilů na montážních linkách. Zadruhé pro potřeby servisních řetězců automobilových značek, tedy pro autorizované servisy, a zatřetí ty samé součásti vznikají také pro sekundární trh, což jsou nezávislé obchody, velkoobchody a autoservisy. Jsou balené do krabičky s logem výrobce dílu a jeho vlastním číslováním. Výrobce potvrzuje, že jsou té samé kvality, jako díly, které se dostávají v továrně do vozidla v rámci první montáže,“ vysvětluje Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v České republice a na Slovensku.

 „Čínské vždy znamená horší“ – LEŽ

Ve střední Evropě působí několik velkých a středně velkých distributorů autodílů. Dodávají na trh originální výrobky pocházející od uznávaných dodavatelů. Jen několik procent všech náhradních dílů prodávaných ve střední Evropě pochází od dodavatelů ze zemí takzvané levné pracovní síly.

Označení „čínské díly“ ale neznamená horší kvalitu. V době globalizace pochází většina produktů nesoucích loga evropských dodavatelů z továren po celém světě, z velké míry z Číny. Mnozí výrobci z Evropy své závody umisťují na Dálný východ a tam jsou vyráběny hotové díly nebo jejich součásti, které se pak dostávají na starý kontinent. Územní dělení na „horší“ a „lepší“ výrobky nemá žádný odraz v reáliích trhu. Díly dobré i špatné kvality mohou pocházet jak z Číny, tak z Itálie nebo Česka. Podstatné je renomé a vnitřní kvalitativní postupy výrobce konkrétní součásti a distributora, který se věnuje jejímu prodeji.

„Proč nakupovat díly v servise? Na aukčních portálech to bude levnější…“ – LEŽ

Při hledání úspor se mnoho řidičů rozhodne pro nákup náhradních dílů bez předchozí konzultace s mechanikem. Tento přístup je ekonomicky úsporný pouze zdánlivě. Výběr správného dílu pro daný model je dnes velice komplikovaný proces, například proto, že během fáze výroby konkrétního auta může výrobce několikrát změnit dodavatele součástí. Pokud se tedy chceme vyhnout špatným rozhodnutím a tím pádem i dalším nákladům, je lepší věřit specialistům. Získáme tak jistotu, že v našem autě bude instalována správná část splňující příslušné bezpečnostní požadavky.

Někdy dokonce ani VIN číslo vozidla nestačí, abychom vybrali například vhodné součásti brzdového systému. Profesionální servis ale disponuje nástroji pro výběr dílů, příslušnými katalogy i vyhledávači. Pokud není zbytí, může mechanik, když už je auto v servisu, objednat u distributora dvě nebo tři verze dané součásti a jejich vyzkoušením na autě poznat, která je správná. Servis na sebe v tomto případě bere zodpovědnost za kvalitu a bezpečnost jak výrobku, tak samotné služby. Pokud k mechanikovi přineseme díl, který jsme si sami zakoupili, můžeme mít problém s případnou reklamací. Servis bude zodpovídat jen za službu a reklamaci dílu bude nutné vznést přímo u prodejce, což celý proces výrazně protáhne,“ komentuje expert ProfiAuto.

 „Při opravování auta v servisu nemůžu ovlivnit cenu dílů“ – LEŽ

Jak při využití nezávislého, tak autorizovaného servisu si můžeme vyžádat díly z různých kategorií. Existují součásti, které je složité zakoupit na sekundárním trhu. Kvůli tomu pak obchod nebo mechanik doporučí díly OE s logem výrobce vozidla, distribuované řetězcem autorizovaných servisů. Při údržbě auta v autorizovaném servisu (i v rámci záruky), můžeme požádat o opravu s využitím dílů ze sekundárního trhu. I do autorizovaného servisu si můžeme přinést vlastní díly, olej nebo provozní kapaliny zakoupení v motoristickém obchodě. A to i v případě, kdy je auto v záruce. Většina výrobců vozidel má ve své nabídce i vlastní a levnější náhradní díly - z takzvané „ekonomické řady“. Vyplatí se na ně zeptat. Jde o díly dostupné v autorizovaných servisech, dodávané stejnými výrobci, s nimiž spolupracuje sekundární trh.

Největší mýty týkající se trhu s autodíly musí být vyvráceny. Řidiči díky tomu budou schopni činit vědomá rozhodnutí a udržovat svá vozidla v souladu jak s očekáváními ohledně kvality, tak i možnostmi peněženky.

Pokud nejste expert, je nejbezpečnější koupit díl přímo v servisu, a tam ho také vyměnit. Díky tomu předejdeme nedorozuměním na cestě servis-klient-prodejce dílů. Bezpečnost nákupu garantuje také prodavač v obchodě – pomůže spojit sortiment podle čísla karosérie a katalogu náhradních dílů a poradí vhodného výrobce. Nejméně bezpečné jsou internetové aukce, které kupující vystavují falešným nabídkám, i proto, že se na nich objevují padělky dílů OE zabalené do originálního obalu, jenž je k nerozeznání od originálu. V takovém případě nemůže být o bezpečnosti řeč,“ shrnuje Jindřich Krejčí.

CZ infografika_fakty_mity_razem_CZ_b.jpg


« zpět do seznam