Twój blog motoryzacyjny

Jak założyć warsztat samochodowy?

Założenie warsztatu samochodowego generalnie przebiega tak samo, jak zakładanie większości firm – musisz wybrać formę prowadzenia działalności, formę opodatkowania, określić kod PKD i zarejestrować działalność.

By założyć warsztat musisz także posiadać odpowiednie pomieszczenia, maszyny i narzędzia – nie potrzebujesz jednak żadnych, dodatkowych licencji ani koncesji. Jedynie w przypadku wykorzystywania w warsztacie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu będziesz potrzebować stosownego zezwolenia, wystawianego przez UDT.

Dowiedz się, jak założyć warsztat samochodowy krok po kroku!

Co potrzebujesz, by prowadzić warsztat samochodowy?

By otworzyć warsztat samochodowy potrzebujesz miejsca i wyposażenia, dostosowanego do planowanego zakresu usług. Warsztat możesz założyć nawet w przydomowym garażu, jednak musisz zadbać, by pomieszczenie spełniało wymagania BHP – m.in. posiadało wentylację, posadzki antypoślizgowe i właściwe oświetlenie.

Jeśli na wyposażeniu warsztatu mają znaleźć się urządzenia objęte dozorem technicznym, takie jak podnośniki ciśnieniowe, dźwigniki, wciągniki, suwnice, żurawie, musisz uzyskać zezwolenie na ich eksploatację. Wniosek o jego wydanie należy złożyć w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Następnie, inspektor dozoru technicznego wykona badanie urządzenia – jeśli jego wynik będzie pozytywny, UDT wyda zezwolenie na jego eksploatację oraz ustali formę dozoru technicznego.

Forma prowadzenia działalności i forma opodatkowania

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia warsztatów samochodowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Można je jednak prowadzić również pod każdą inną formą, taką jak np. spółka cywilna, spółka jawna, czy, w przypadku dużych przedsięwzięć, spółka z o.o. Jedyny wyjątek stanowi spółka partnerska, zarezerwowana wyłącznie dla wolnych zawodów.

Wybór formy opodatkowania zależy w głównej mierze od zakresu wykonywanej działalności. Najmniejsze warsztaty mogą wybrać kartę podatkową – najprostszą formę, w której stawki podatku określane są z góry na rok przez naczelnika urzędu skarbowego – lub ryczałt, w przypadku którego stawka wynosi 8,5%.

W przypadku większych warsztatów, np. zatrudniających pracowników i wynajmujących lokal na potrzeby działalności, które ponoszone wydatki chcą wrzucać w koszty, korzystniejszą formą opodatkowania będą zasady ogólne (17 lub 32% podatku) – jeśli dochody osiągane są z różnych źródeł – lub podatek liniowy (19%), jeśli warsztat jest jedynym źródłem dochodu.

Określenie PKD i rejestracja warsztatu samochodowego

Podczas rejestracji warsztatu konieczne jest wskazanie kodów PKD, opisujących działalność – służą one klasyfikacji podmiotów gospodarczych na potrzeby REGON. Kody właściwe dla warsztatów samochodowych znajdują się w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), w dziale 45 (Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych).

Podstawowo, w przypadku warsztatów samochodowych stosuje się grupę 45.2, klasę 45.20, opisaną symbolem PKD 45.20.Z, obejmującą konserwację i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Dodatkowo, Twoją działalność mogą opisywać:

  • grupa 45.4, klasa 45.40, kod PKD 45.40.Z – jeśli planujesz zajmować się naprawami motocykli i/lub sprzedażą części i akcesoriów do nich,
  • grupa 45.3, klasa 45.32, kod PKD 45.32.Z – jeśli będziesz zajmować się również sprzedażą detaliczną części i akcesoriów samochodowych.

Kolejnym etapem jest rejestracja działalności gospodarczej. W przypadku działalności jednoosobowej, należy złożyć wniosek o rejestrację do CEIDG, będący równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP. Wniosek można złożyć bezpośrednio drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy. Jeśli postanowisz prowadzić warsztat jako spółkę handlową, musisz zarejestrować go w KRS – wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub przez Internet.

Po zarejestrowaniu działalności załóż konto firmowe i zadbaj o właściwą księgowość – czy to prowadzoną samodzielnie, czy z pomocą biura rachunkowego.

Wiesz już, jak założyć warsztat samochodowy? Wprowadź swój pomysł na biznes w życie!

Dołącz do sieci serwisów samochodowych ProfiAuto Serwis


Sieć ProfiAuto zrzesza już ponad 1600 partnerów w całej Polsce. Należą do niej najlepsze sklepy oraz hurtownie motoryzacyjne. W naszej sieci znajdziesz także w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych mechaników samochodowych, którzy naprawią awarię szybko i sprawnie. Wszystkie warsztaty samochodowe posiadają nowoczesne rozwiązania technologiczne tak, aby diagnoza usterki trwała jak najkrócej.

  

Sprawdź bezpłatnie stan techniczny Twojego samochodu! >>

Komentarze