Promocja „30 zł rabatu na wymianę opon”

opony-aplikacja-banery-1200x300px.jpgZyskaj rabat na wymianę opon z aplikacją ProfiAuto!

Jak uzyskać rabat?

1.png
Otwórz aplikację ProfiAuto, kliknij kupon promocyjny „30 zł rabatu na wymianę opon”, ustal dogodny termin i lokalizację.

2.png
Przyjedź do wyznaczonego serwisu, zaakceptuj kosztorys z rabatem 30 zł.

3.png
Zapłać kodem BLIK, kartą płatniczą lub szybkim przelewem. Ciesz się z bezpiecznej jazdy i zaoszczędzonych pieniędzy!


Dlaczego warto?

4.png
Pogoda Cię nie zaskoczy i nie utkniesz w kolejce do warsztatu.

5.png
Zadbasz o bezpieczeństwo Twoich bliskich – w niskich temperaturach opony letnie tracą przyczepność.

6.png
Oddasz auto w ręce profesjonalistów, a za usługę zapłacisz wygodnie i bezpiecznie za pośrednictwem aplikacji.

Wymiana opon oczami profesjonalistów:

Podstawowa różnica pomiędzy oponą zimową a letnią polega na zastosowaniu zupełnie innej mieszanki gumy. Mieszanka, z której powstaje opona zimowa, przystosowana jest do pracy w temperaturze poniżej 7°C. Opona letnia przy niższych temperaturach zaczyna twardnieć. Traci wtedy swoją przyczepność, a droga hamowania ulega wydłużeniu zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Bieżniki opony letniej i zimowej różnią się od siebie. W oponie letniej bieżnik jest płytszy, przez co ma ona gorszą przyczepność. W oponie zimowej rowki oraz ich kształt są tak zaprojektowane tak, aby skutecznie odprowadzać wodę spod kół w trudnych warunkach pogodowych.WYMIEŃ OPONY U PROFESJONALISTY JUŻ DZIŚ I ZAOSZCZĘDŹ 30 ZŁ DZIĘKI APLIKACJI PROFIAUTO!

Akcja promocyjna trwa od 15 października do 15 listopada 2020 r. Tylko w wybranych warsztatach ProfiAuto Serwis w Twojej okolicy!


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI

„Aplikacja ProfiAuto – przedsezonowa wymiana opon”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Akcja promocyjna „Aplikacja ProfiAuto – przedsezonowa wymiana opon”, zwana dalej „Promocją”, przeznaczona jest dla użytkowników Aplikacji „ProfiAuto” (dalej: „Aplikacja”) oraz dla niezależnych warsztatów samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis, które zawarły z Moto Flota sp. z o.o. stosowną umowę o współpracy wyrażając tym samym wolę wykonywania usług serwisowych zleconych poprzez Aplikację (dalej: „Warsztaty”). Użytkownicy Aplikacji biorący udział w Promocji dalej zwani będą „ Uczestnikami”.
  2. Aplikacja jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom korzystanie z usług serwisowych w niezależnych warsztatach samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis.
  3. Organizatorami promocji są:
   1. Moto–Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Katowicach, KRS pod numerem 0000025700 o numerze NIP: 954-20-22-592, o numerze REGON: 271218714,
   2. Moto Flota Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000314486, o numerach NIP 634-26-94-144 oraz REGON 241001872, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,
   zwanymi dalej łącznie „Organizatorem”.
  4. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Promocja będzie trwała od 15 października do 15 listopada 2020 r.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnik Promocji, który zleci wymianę opon przy użyciu funkcji ProfiAuto Pay w Aplikacji, otrzyma rabat cenowy na tę usługę w wysokości 30 zł.
  2. Warsztat, który zrealizuje usługę zleconą przez Uczestnika Promocji w sposób wskazany w punkcie 2.1 powyżej, będzie miał możliwość zakupu od Organizatora lampy warsztatowej Philips EcoPro40 za kwotę 1 zł netto.
 3. Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.3 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 7 dni od daty wystąpienia uzasadniającego je zdarzenia.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę podmiotu reklamującego, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.
  3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi wnoszący reklamację Warsztat.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w czasie jej trwania po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.
  3. Wzięcie udziału w Promocji stanowi akceptację przez Uczestnika i Warsztat zasad niniejszego Regulaminu.
  4. Przez cały okres trwania Promocji niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie firmy Moto-Profil (Organizatora) oraz w Aplikacji.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następowało zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności i Regulaminie korzystania z Aplikacji.
  6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Katowicach.